รับสมัครบุคคลภายในเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

ประกาศรับสมัครงานของ มจธ.

หน่วยงานที่รับสมัคร ตำแหน่งงาน รายละเอียด ระยะเวลารับสมัคร
สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร สำนักงานอธิการบดี

ตำแหน่ง นักบริการการศึกษา จำนวน 1 อัตรา

ดาวน์โหลด 22/12/21 - 05/01/22
คณะวิศวกรรมศาสตร์

ตำแหน่ง นักบริหารงานทั่วไป จำนวน 4 อัตรา
ตำแหน่ง นักบริการการศึกษา จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่ง นักคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา

ดาวน์โหลด 22/12/21 - 03/01/22
สำนักงานวิชาศึกษาทั่วไป

รับสมัครอาจารย์ เพื่อทำหน้าที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษากลุ่มกิจกรรม รายวิชาศึกษาทั่วไป (GEN)

  1. รายวิชา GEN111 Man and Ethics of Living
  2. รายวิชา GEN121 Learning and Problem Solving Skills
  3. รายวิชา GEN231 Miracle of Thinking
  4. รายวิชา GEN241 Beauty of Life
  5. รายวิชา GEN351 Modern Management and Leadership* 

*(รายวิชา GEN351 ผู้สมัครต้องมีวุฒิการศึกษาด้านบริหารจัดการ หรือมีประสบการณ์ด้านบริหาร/ธุรกิจ)

หากอาจารย์ท่านใดสนใจสมัครเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาฯ สามารถเข้าไปกรอกข้อมูลรายละเอียดการสมัครได้ตามลิงก์ https://form.jotform.com/213291215967459

สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – วันศุกร์ที่  17 ธันวาคม 2564 และจะประกาศผลการพิจารณาในวันศุกร์ที่ 24 ธันวาคม 2564 ผ่านทางอีเมลที่ใช้ในการสมัคร 
ติดต่อสอบถาม คุณศศิธร จิตชุ่ม ทางอีเมล sasithorn.jit@mail.kmutt.ac.th

- -
สำนักอุทยานวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรม

ตำแหน่ง นักบริหารจัดการเทคโนโลยีเชิงธุรกิจ จำนวน 1 อัตรา และ ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา 

ดาวน์โหลด 03/12/21 - 17/12/21
สำนักงานคลัง สำนักงานอธิการบดี

ตำแหน่ง นักบริหารการเงิน จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่ง นักบัญชี จำนวน 1 อัตรา

ดาวน์โหลด 03/12/21 - 31/12/21
สำนักงานนิติการ สำนักงานอธิการบดี

ตำแหน่ง นักบริหารงานทั่วไป จำนวน 2 อัตรา

ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 6 ธันวาคม 2564 รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลด 24/11/21 - 06/12/21
สำนักงานนิติการ สำนักงานอธิการบดี

สมัครงาน ตำแหน่ง นิติกร สังกัด สำนักงานนิติการ สำนักงานอธิการบดี จำนวน 2 อัตรา

ดาวน์โหลด 23/11/21 - 06/12/21
สำนักงานยุทธศาสตร์ สำนักงานอธิการบดี

นักวิเคราะห์แผนและงบประมาณ จำนวน 1 อัตรา

โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยที่มีสถานะลูกจ้างมหาวิทยาลัยหรือพนักงานมหาวิทยาลัยสามารถยื่นหลักฐานที่ใช้ในการสมัครพร้อมระบุตำแหน่งที่สมัครผ่านทาง E-mail : recruit@kmutt.ac.th ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 30 พฤศจิกายน 2564

ดาวน์โหลด 12/11/21 - 30/11/21
สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานอธิการบดี

รับสมัครบุคคลภายในมหาวิทยาลัย เพื่อเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักบริหารงานบุคคล สังกัด กลุ่มงานกลยุทธ์ทรัพยากรบุคคล จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลด 27/10/21 - 15/11/21
สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร

รับสมัครบุคคลภายในมหาวิทยาลัยเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตทางด้านวิศวกรรมวัสดุ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตทางด้านวัสดุ ฟิสิกส์ เคมี หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

โปรดดาวน์โหลดเอกสารเพื่อศึกษาข้อมูลคุณสมบัติและเงื่อนไขการรับสมัครเพิ่มเติม

ผู้ที่ประสงค์จะสมัครให้ยื่นหลักฐานที่ใช้ในการสมัครพร้อมระบุตําแหน่งที่สมัครผ่านทาง E-mail : recruit@kmutt.ac.th และประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์สอบทาง https://www.kmutt.ac.th/other-jobs/announcement-of-exam-names/

ดาวน์โหลด 19/10/21 - 22/10/21
1 2 3 4

สมัครงาน

สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล

อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140

โทรศัพท์ : 0 2470 8071-84 | โทรศัพท์ : 0 2470 8073

Top