รับสมัครบุคคลภายในเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

ประกาศรับสมัครงานของ มจธ.

หน่วยงานที่รับสมัคร ตำแหน่งงาน รายละเอียด ระยะเวลารับสมัคร
สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา

รับสมัครบุคคลภายในมหาวิทยาลัย เพื่อเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักบริการการศึกษา จำนวน 1 อัตรา

กําหนดการสรรหาและคัดเลือก
การรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2564

 • ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ภายในวันที่ 20 ตุลาคม 2564
 • การทดสอบข้อเขียน วันที่ 26 ตุลาคม 2564
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ จะประกาศให้ทราบภายหลัง
 • กําหนดการสอบสัมภาษณ์ จะประกาศให้ทราบภายหลัง
 • การประกาศผลคัดเลือก จะประกาศให้ทราบภายหลัง

ผู้ที่ประสงค์จะสมัครให้ยื่นหลักฐานที่ใช้ในการสมัครพร้อมระบุตําแหน่งที่สมัครผ่านทาง
E-mail : recruit@kmutt.ac.th และประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์สอบทาง https://www.kmutt.ac.th/jobs/announcement-of-exam-names/

ดาวน์โหลด 01/10/21 - 15/10/21
ศูนย์วิศวกรรมสารสนเทศภูมิศาสตร์และนวัตกรรม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี


ประกาศรับสมัครผู้ช่วยนักวิจัย (ลูกจ้างโครงการ) ระดับปริญญาโท จำนวน 1 อัตรา

อัตราเงินเดือนเริ่มต้น 18,000-22,000 บาท (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์)

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททางด้านภูมิศาสตร์ ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ภูมิสารสนเทศ สิ่งแวดล้อม หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
– มีความสามารถในการใช้โปรแกรมด้านภูมิสารสนเทศทั้ง GIS, Remote Sensing, Python, R-Statistics หรือคอมพิวเตอร์ประยุกต์ และอื่น ๆ
– มีความรู้ ความเข้าใจ ในการจัดการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่
– สามารถเขียนข้อเสนองานวิจัย ทำงานด้านงานวิจัย การวางแผนการดำเนินงาน การติดต่อประสานงาน การลงพื้นที่เก็บข้อมูล และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
– สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร และงานวิชาการได้
– หากมีความรู้หรือประสบการณ์ด้าน Agriculture, Hydrology หรือ Web Application จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติทั่วไป
– เพศ ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
– สามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่เป็นครั้งคราวได้
– มีสัญชาติไทย

สถานที่ปฏิบัติงาน
ศูนย์วิศวกรรมสารสนเทศภูมิศาสตร์และนวัตกรรม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ผู้สนใจสมัครกรุณาส่งประวัติการศึกษาและประวัติการทำงานมาที่
E-mail: ketsara.cha@mail.kmutt.ac.th หรือ k.natchanan95@gmail.com
สอบถามเพิ่มเติม คุณเกษรา โทรศัพท์ 095-6699519 หรือ คุณนัจนันท์ โทรศัพท์ 065-9898595

ดาวน์โหลด 15/01/21 - 31/01/21
สำนักงานพัฒนาการศึกษาและบริการ

โครงการ Education Technology Development and Integration Support (ETS) เปิดรับสมัครลูกจ้างโครงการ โดยมีรายละเอียดดังนี้

 1. Senior Full-Stack Web Developer จำนวน 2 อัตรา
 2. DevOps Engineer and Evangelist จำนวน 1 อัตรา
 3. Quality Assurance Captain จำนวน 1 อัตรา
 4. UX Researcher จำนวน 1 อัตรา
 5. Customer Success จำนวน 2 อัตรา
 6. Education Designer จำนวน 2 อัตรา
 7. Media and Marketing Coordinator จำนวน 1 อัตรา
 8. HR Officer (People & Culture Coordinator) จำนวน 1 อัตรา

เอกสารประกอบการสมัคร 

 • ประวัติย่อ (Resume)
 • หลักฐานทางการศึกษา (Transcript)
 • แฟ้มผลงาน (Portfolio) หรือ VDO Resume (ถ้ามี) 

ส่งเอกสารทั้งหมดมาที่ ets.hrteam@gmail.com

การคัดเลือก : พิจารณาจากเอกสารและการสัมภาษณ์  

ดาวน์โหลด 07/01/21 - 31/05/21

สมัครงาน

สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล

อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140

โทรศัพท์ : 0 2470 8071-84 | โทรศัพท์ : 0 2470 8073

Top