ร่วมงานกับ มจธ.


สมัครงานพนักงานมหาวิทยาลัย

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

ตำแหน่งงานสำหรับบุคลากรภายใน

ประกาศรับสมัครบุคคลภายใน มจธ. เพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย/ รับสมัครอาจารย์ที่ปรึกษากลุ่มวิชาต่างๆ

สมัครงานลูกจ้างมหาวิทยาลัย

รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย, ลูกจ้างเหมา, ลูกจ้างโครงการ, รับสมัคร TA/ LA/ RA

Top