ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์เพื่อมาตรฐานและอุตสาหกรรม

ให้บริการเกี่ยวกับการวัดวิเคราะห์ ทดสอบ สารเคมี วัสดุต่างๆ ให้บริการเกี่ยวกับการวัดวิเคราะห์ ทดสอบ มาตรฐานผลิตภัณฑ์ต่างๆ เป็นแหล่งให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชนและสังคม เพื่อสนับสนุนและสร้างงานวิจัยของนักศึกษาและอาจารย์

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์เพื่อมาตรฐานและอุตสาหกรรม

126 ถนน ประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กทม. 10140

โทรศัพท์ : 02 470 8907

email : sic.fsci@kmutt.ac.th

Facebook : www.facebook.com/sic.fsci.kmutt

Top