อัตราค่าใช้จ่าย

อัตราค่าใช้จ่าย

ARE YOU LOOKING FOR ?

สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา

อาคารจอดรถ 14 ชั้น ชั้น 6B มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าธนบุรี 126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140

เปิดทำการวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.30 น. – 16.30 น.

โทรศัพท์ : 0 2470 8333

โทรสาร : 0 2470 8367

อีเมล : admission@kmutt.ac.th

เว็บไซต์ : https://admission.kmutt.ac.th

Top