รับสมัครบุคคลภายในเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

ประกาศรับสมัครงานของ มจธ.

หน่วยงานที่รับสมัคร ตำแหน่งงาน รายละเอียด ระยะเวลารับสมัคร
สำนักงานนิติการ สำนักงานอธิการบดี

ตำแหน่ง นักบริหารงานทั่วไป จำนวน 2 อัตรา

ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 6 ธันวาคม 2564 รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลด 24/11/21 - 06/12/21
สำนักงานนิติการ สำนักงานอธิการบดี

สมัครงาน ตำแหน่ง นิติกร สังกัด สำนักงานนิติการ สำนักงานอธิการบดี จำนวน 2 อัตรา

ดาวน์โหลด 23/11/21 - 06/12/21
สำนักงานยุทธศาสตร์ สำนักงานอธิการบดี

นักวิเคราะห์แผนและงบประมาณ จำนวน 1 อัตรา

โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยที่มีสถานะลูกจ้างมหาวิทยาลัยหรือพนักงานมหาวิทยาลัยสามารถยื่นหลักฐานที่ใช้ในการสมัครพร้อมระบุตำแหน่งที่สมัครผ่านทาง E-mail : recruit@kmutt.ac.th ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 30 พฤศจิกายน 2564

ดาวน์โหลด 12/11/21 - 30/11/21
สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานอธิการบดี

รับสมัครบุคคลภายในมหาวิทยาลัย เพื่อเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักบริหารงานบุคคล สังกัด กลุ่มงานกลยุทธ์ทรัพยากรบุคคล จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลด 27/10/21 - 15/11/21
สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร

รับสมัครบุคคลภายในมหาวิทยาลัยเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตทางด้านวิศวกรรมวัสดุ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตทางด้านวัสดุ ฟิสิกส์ เคมี หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

โปรดดาวน์โหลดเอกสารเพื่อศึกษาข้อมูลคุณสมบัติและเงื่อนไขการรับสมัครเพิ่มเติม

ผู้ที่ประสงค์จะสมัครให้ยื่นหลักฐานที่ใช้ในการสมัครพร้อมระบุตําแหน่งที่สมัครผ่านทาง E-mail : recruit@kmutt.ac.th และประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์สอบทาง https://www.kmutt.ac.th/other-jobs/announcement-of-exam-names/

ดาวน์โหลด 19/10/21 - 22/10/21

สมัครงาน

สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล

อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140

โทรศัพท์ : 0 2470 8071-84 | โทรศัพท์ : 0 2470 8073

Top