รับสมัครบุคคลภายในเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

ประกาศรายชื่อสอบ / สัมภาษณ์

หน่วยงานที่รับสมัคร ตำแหน่งงาน รายละเอียด วันที่ประกาศ
คณะวิศวกรรมศาสตร์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคการสอบข้อเขียน

ตำแหน่ง นักบริหารงานทั่วไป จำนวน 4 อัตรา
ตำแหน่ง นักบริการการศึกษา จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่ง นักคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา สังกัด

ปรากฏรายชื่อและรายละเอียดวันเวลาสอบข้อเขียนตามไฟล์แนบ

ดาวน์โหลด -
สำนักงานนิติการ สำนักงานอธิการบดี

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ในตำแหน่ง นิติกร จำนวน 2 อัตรา รายละเอียดตามไฟล์แนบ

ดาวน์โหลด 16/12/21 -
สำนักอุทยานวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคการสอบข้อเขียน เพื่อคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ในตำแหน่ง นักบริหารจัดการเทคโนโลยีเชิงธุรกิจ จำนวน 1 อัตรา และ ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา ปรากฏรายชื่อ ตามไฟล์แนบ

ดาวน์โหลด 23/12/21 -
สำนักงานนิติการ สำนักงานอธิการบดี

ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก ในตำแหน่ง นักบริหารงานทั่วไป จำนวน 2 อัตรา รายละเอียดตามไฟล์แนบ

ดาวน์โหลด 16/12/21 -
สํานักงานยุทธศาสตร์ สํานักงานอธิการบดี

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่ง นักวิเคราะห์แผนและงบประมาณ จำนวน 1 อัตรา รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลด -
สำนักงานนิติการ สำนักงานอธิการบดี

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคการสอบข้อเขียน English Literacy ในตำแหน่ง นักบริหารงานทั่วไป สังกัด สำนักงานนิติการ สำนักงานอธิการบดี ตามประกาศแนบ

ดาวน์โหลด - 13/12/21
สำนักงานนิติการ สำนักงานอธิการบดี

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคการสอบข้อเขียน Digital Literacy ตำแหน่ง นิติกร สังกัด สำนักงานนิติการ สำนักงานอธิการบดี จำนวน 2 อัตรา ปรากฏตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลด - 13/12/21
สำนักงานยุทธศาสตร์ สำนักงานอธิการบดี

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคการสอบข้อเขียน Digital Literacy ตำแหน่ง นักวิเคราะห์แผนและงบประมาณ สังกัด สำนักงานยุทธศาสตร์ สำนักงานอธิการบดี จำนวน 1 อัตรา ปรากฏตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลด - 13/12/21
สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร สำนักงานอธิการบดี

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งเพื่อคัดเลือกบุคคลคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ สังกัด สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร สำนักงานอธิการบดี จำนวน 1 อัตรา ตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลด 09/12/21 -
สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล

ประกาศผลผู้มีสิทธิ์สอบภาคข้อเขียน ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล จำนวน 1 อัตรา รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลด -
1 2

สมัครงาน

สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล

อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140

โทรศัพท์ : 0 2470 8071-84 | โทรศัพท์ : 0 2470 8073

Top