สิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้

สิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้

การให้บริการด้านสุขภาพ


มจธ.บางมด

สนามกีฬากลางแจ้ง

สนามกีฬากลางเเจ้ง ประกอบไปด้วย สนามฟุตบอลขนาดมาตรฐาน สนามกรีฑา 4 ช่องวิ่ง เเละสนามฟุตซอล 2 สนาม ทั้งนี้ยังสามารถเล่นกีฬากลางเเจ้งอื่นๆ ได้ เช่น รักบี้ฟุตบอล เเละกีฬาจานร่อน


สนามเทนนิส

สนามเทนนิสแบบฮาร์ตคอร์ทพร้อมไฟส่องสนาม ตั้งอยู่ที่ชั้น 4 อาคารพระจอมเกล้าราชานุสรณ์ 190 ปี


โรงยิมเนเซียม

โรงยิมเนเซียม ประกอบไปด้วยสนาม เเบดมินตัน 4 คอร์ด สนามบาสเกตบอล 1 สนาม เเละสนามวอลเลย์บอล 1 สนาม ตั้งอยู่ที่ชั้น 3 อาคารพระจอมเกล้าราชานุสรณ์ 190 ปี


ห้องฟิตเนส

ห้องฟิตเนส ประกอบไปด้วย 3 ห้อง ห้องที่ 1 ห้องเพาะกาย ห้องที่ 2 ห้อง cardio เเละห้องที่ 3 machine Weight ซึ่งภายในของทั้ง 3 ห้อง ประกอบด้วยอุปกรณ์ออกกำลังกาย หลากหลายที่ทันสมัย สามารถ บริหารร่างกายได้ครบทุกส่วน ตั้งอยู่ที่ชั้น 1 อาคารพระจอมเกล้าราชานุสรณ์ 190 ปี


ติอต่อสอบถามได้ที่ งานกีฬา สำนักงานกิจการนักศึกษา
โทรศัพท์ : 0 2470 8092


มจธ.บางขุนเทียน

การให้บริการด้านสุขภาพ มจธ. บางขุนเทียน ตั้งอยู่ภายในอาคารศูนย์กีฬาเเละนันทนาการ ประกอบไปด้วย


ชั้น 1

สนามฟุตบอล 7 คน มีบริการ 1 สนาม ให้บริการในวันจันทร์ -พุธ-ศุกร์

สนามรักบี้ฟุตบอล 7 คน มีบริการ 1 สนาม ให้บริการในอังคาร เเละวันพฤหัสบดี

สนามเทนนิส จำนวน 2 สนาม แบบฮาร์ตคอร์ทพร้อมไฟส่องสนาม บริการทุกวันจันทร์- ศุกร์

สนามเปตอง จำนวน 2 สนาม บริการทุกวันจันทร์- ศุกร์

สนามเเบดมินตัน มีบริการจำนวน 4 คอร์ด ให้บริการในวันจันทร์ -พุธ-ศุกร์

สนามบาสเกตบอล มีบริการ 1 สนาม ให้บริการในอังคาร เเละวันพฤหัสบดี

สนามวอลเลย์บอล มีบริการจำนวน 1 สนาม ให้บริการในวันจันทร์ – พุธ -ศุกร์

สนามฟุตซอล มีบริการจำนวน 1 สนาม ให้บริการในอังคาร เเละวันพฤหัสบดี

ลานกิจกรรมอเนกประสงค์ สำหรับจัดกิจกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการจัดเลี้ยง หรือกิจกรรมอื่นๆของนักศึกษา


ชั้น 2

ห้องกิจกรรม จำนวน 2 ห้อง แบ่งเป็น ห้องเล็กรองรับคนได้ 30 คน เเละห้องใหญ่รองรับคนได้ 60 คน โดยห้องกิจกรรมนี้ ใช้กิจกรรม เช่น เเอโรบิค โยคะ หรือใช้ประชุม สัมมนาต่างๆ


ชั้น 3

ห้องฟิตเนส มีบริการเครื่องออกกำลังกายที่ทันสมัย สามารถออกกำลังกายได้ทุกส่วนของร่างกาย


ติอต่อสอบถามได้ที่ งานกีฬา สำนักงานกิจการนักศึกษา
โทรศัพท์ : 0 2470 7017

การให้บริการด้านสุขภาพ


มจธ.บางมด

สนามกีฬากลางแจ้ง

สนามกีฬากลางเเจ้ง ประกอบไปด้วย สนามฟุตบอลขนาดมาตรฐาน สนามกรีฑา 4 ช่องวิ่ง เเละสนามฟุตซอล 2 สนาม ทั้งนี้ยังสามารถเล่นกีฬากลางเเจ้งอื่นๆ ได้ เช่น รักบี้ฟุตบอล เเละกีฬาจานร่อน


สนามเทนนิส

สนามเทนนิสแบบฮาร์ตคอร์ทพร้อมไฟส่องสนาม ตั้งอยู่ที่ชั้น 4 อาคารพระจอมเกล้าราชานุสรณ์ 190 ปี


โรงยิมเนเซียม

โรงยิมเนเซียม ประกอบไปด้วยสนาม เเบดมินตัน 4 คอร์ด สนามบาสเกตบอล 1 สนาม เเละสนามวอลเลย์บอล 1 สนาม ตั้งอยู่ที่ชั้น 3 อาคารพระจอมเกล้าราชานุสรณ์ 190 ปี


ห้องฟิตเนส

ห้องฟิตเนส ประกอบไปด้วย 3 ห้อง ห้องที่ 1 ห้องเพาะกาย ห้องที่ 2 ห้อง cardio เเละห้องที่ 3 machine Weight ซึ่งภายในของทั้ง 3 ห้อง ประกอบด้วยอุปกรณ์ออกกำลังกาย หลากหลายที่ทันสมัย สามารถ บริหารร่างกายได้ครบทุกส่วน ตั้งอยู่ที่ชั้น 1 อาคารพระจอมเกล้าราชานุสรณ์ 190 ปี


ติอต่อสอบถามได้ที่ งานกีฬา สำนักงานกิจการนักศึกษา
โทรศัพท์ : 0 2470 8092


มจธ.บางขุนเทียน

การให้บริการด้านสุขภาพ มจธ. บางขุนเทียน ตั้งอยู่ภายในอาคารศูนย์กีฬาเเละนันทนาการ ประกอบไปด้วย


ชั้น 1

สนามฟุตบอล 7 คน มีบริการ 1 สนาม ให้บริการในวันจันทร์ -พุธ-ศุกร์

สนามรักบี้ฟุตบอล 7 คน มีบริการ 1 สนาม ให้บริการในอังคาร เเละวันพฤหัสบดี

สนามเทนนิส จำนวน 2 สนาม แบบฮาร์ตคอร์ทพร้อมไฟส่องสนาม บริการทุกวันจันทร์- ศุกร์

สนามเปตอง จำนวน 2 สนาม บริการทุกวันจันทร์- ศุกร์

สนามเเบดมินตัน มีบริการจำนวน 4 คอร์ด ให้บริการในวันจันทร์ -พุธ-ศุกร์

สนามบาสเกตบอล มีบริการ 1 สนาม ให้บริการในอังคาร เเละวันพฤหัสบดี

สนามวอลเลย์บอล มีบริการจำนวน 1 สนาม ให้บริการในวันจันทร์ – พุธ -ศุกร์

สนามฟุตซอล มีบริการจำนวน 1 สนาม ให้บริการในอังคาร เเละวันพฤหัสบดี

ลานกิจกรรมอเนกประสงค์ สำหรับจัดกิจกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการจัดเลี้ยง หรือกิจกรรมอื่นๆของนักศึกษา


ชั้น 2

ห้องกิจกรรม จำนวน 2 ห้อง แบ่งเป็น ห้องเล็กรองรับคนได้ 30 คน เเละห้องใหญ่รองรับคนได้ 60 คน โดยห้องกิจกรรมนี้ ใช้กิจกรรม เช่น เเอโรบิค โยคะ หรือใช้ประชุม สัมมนาต่างๆ


ชั้น 3

ห้องฟิตเนส มีบริการเครื่องออกกำลังกายที่ทันสมัย สามารถออกกำลังกายได้ทุกส่วนของร่างกาย


ติอต่อสอบถามได้ที่ งานกีฬา สำนักงานกิจการนักศึกษา
โทรศัพท์ : 0 2470 7017

โรงอาหาร

เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักเรียนและเจ้าหน้าที่จำนวนมากในเวลาเดียวกันโรงอาหารหลักของ มจธ . ที่เรียกว่า ศูนย์อาหารของพระจอมเกล้าตั้งอยู่บนชั้น 2 ของอาคารอนุสรณ์ของพระมงกุฏมีอาหารหลากหลายชนิด นอกจากนี้ยังมีโรงอาหารขนาดเล็กสองแห่งตั้งอยู่ด้านล่างอาคาร มจธ . เรสซิเดนซ์ฮอลล์พร้อมกับแผงขายอาหารหลายแห่งที่กระจัดกระจายอยู่รอบ ๆ มหาวิทยาลัย

เวลาเปิดทำการ : จ-ส 06.00-20.00 น.

โรงอาหาร

เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักเรียนและเจ้าหน้าที่จำนวนมากในเวลาเดียวกันโรงอาหารหลักของ มจธ . ที่เรียกว่า ศูนย์อาหารของพระจอมเกล้าตั้งอยู่บนชั้น 2 ของอาคารอนุสรณ์ของพระมงกุฏมีอาหารหลากหลายชนิด นอกจากนี้ยังมีโรงอาหารขนาดเล็กสองแห่งตั้งอยู่ด้านล่างอาคาร มจธ . เรสซิเดนซ์ฮอลล์พร้อมกับแผงขายอาหารหลายแห่งที่กระจัดกระจายอยู่รอบ ๆ มหาวิทยาลัย

เวลาเปิดทำการ : จ-ส 06.00-20.00 น.

หอพักนักศึกษาและบริการห้องพัก

มหาวิทยาลัยจัดให้มีบริการด้านหอพักนักศึกษามีลักษณะเป็นศูนย์การศึกษาและอาศัย (Living & Learning Center) เพื่อเป็นเครื่องมือในการพัฒนานักศึกษาในด้านต่างๆ ทั้งการใช้ชีวิต สุขภาพ สังคมและวิชาการ โดยหอพักนักศึกษามีการบริหารจัดการเป็นหน่วยงานอิสระในกำกับของมหาวิทยาลัยในการจัดกิจกรรมเสริม ซึ่งหอพักได้ร่วมกับคณะกรรมการนักศึกษาหอพัก ได้มีการจัดให้มีโครงการ / กิจกรรมต่าง ๆ


หอพักนักศึกษา มจธ. (วิทยาเขตบางมด)

 • อาคารหอพักนักศึกษาหญิง
 • อาคารหอพักนักศึกษาชาย


หอพักนักศึกษา มจธ. (วิทยาเขตบางขุนเทียน)
หอพักจะจัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกภายในห้องอย่างครบถ้วน โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของการพักอาศัยเป็นหลัก ด้วนการติดตั้งระบบโทรทัศน์วงจรปิดภายในอาคารทั้งนี้สิ่งอำนวยความสะดวกภายในหอพัก ประกอบด้วย การเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตไปทุกห้องพัก ศูนย์นันทนาการ ศูนย์อาหาร ร้านค้าย่อย ศูนย์บริการซักรีด ศูนย์กีฬา ฯลฯ


ติอต่อสอบถามได้ที่
สำนักงานหอพัก : จ-ศ 08.00-19.00 น., ส-อา 08.00-17.00 น.
โทรศัพท์ : 0 2470 8461
เว็บไซต์ : www.residencehall.kmutt.ac.th


Heliconia House

หอพักนักศึกษามีความยินดีนำเสนอ Heliconia House บริการห้องพักแบบโรงแรมและเซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ ณ ชั้น 12 – 14 อาคารจอดรถ 14 ชั้น


ติอต่อสอบถามได้ที่
โทรศัพท์ : 0 2470 8487 – 9
อีเมล : heliconiahouse@kmutt.ac.th
เว็บไซต์ : www.heliconiahouse.kmutt.ac.th

หอพักนักศึกษาและบริการห้องพัก

มหาวิทยาลัยจัดให้มีบริการด้านหอพักนักศึกษามีลักษณะเป็นศูนย์การศึกษาและอาศัย (Living & Learning Center) เพื่อเป็นเครื่องมือในการพัฒนานักศึกษาในด้านต่างๆ ทั้งการใช้ชีวิต สุขภาพ สังคมและวิชาการ โดยหอพักนักศึกษามีการบริหารจัดการเป็นหน่วยงานอิสระในกำกับของมหาวิทยาลัยในการจัดกิจกรรมเสริม ซึ่งหอพักได้ร่วมกับคณะกรรมการนักศึกษาหอพัก ได้มีการจัดให้มีโครงการ / กิจกรรมต่าง ๆ


หอพักนักศึกษา มจธ. (วิทยาเขตบางมด)

 • อาคารหอพักนักศึกษาหญิง
 • อาคารหอพักนักศึกษาชาย


หอพักนักศึกษา มจธ. (วิทยาเขตบางขุนเทียน)
หอพักจะจัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกภายในห้องอย่างครบถ้วน โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของการพักอาศัยเป็นหลัก ด้วนการติดตั้งระบบโทรทัศน์วงจรปิดภายในอาคารทั้งนี้สิ่งอำนวยความสะดวกภายในหอพัก ประกอบด้วย การเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตไปทุกห้องพัก ศูนย์นันทนาการ ศูนย์อาหาร ร้านค้าย่อย ศูนย์บริการซักรีด ศูนย์กีฬา ฯลฯ


ติอต่อสอบถามได้ที่
สำนักงานหอพัก : จ-ศ 08.00-19.00 น., ส-อา 08.00-17.00 น.
โทรศัพท์ : 0 2470 8461
เว็บไซต์ : www.residencehall.kmutt.ac.th


Heliconia House

หอพักนักศึกษามีความยินดีนำเสนอ Heliconia House บริการห้องพักแบบโรงแรมและเซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ ณ ชั้น 12 – 14 อาคารจอดรถ 14 ชั้น


ติอต่อสอบถามได้ที่
โทรศัพท์ : 0 2470 8487 – 9
อีเมล : heliconiahouse@kmutt.ac.th
เว็บไซต์ : www.heliconiahouse.kmutt.ac.th

ห้องพยาบาล

กลุ่มงานบริการสุขภาพและอนามัย

Health Care Unit

เป็นหน่วยงานหลักในการให้บริการด้านสุขภาพอนามัยแก่นักศึกษาและบุคลากร ใน 3 พื้นที่การศึกษา ได้แก่ พื้นที่การศึกษาบางมด พื้นที่การศึกษาบางขุนเทียน และพื้นที่การศึกษาราชบุรี


ติดต่อสอบถามได้ที่

Health Care Unit (มจธ. พื้นที่การศึกษาบางมด)

สถานที่ตั้ง : อาคารเรียนรวม1 (N20) ชั้น 1
เวลาทำการ :
ช่วงเปิดภาคการศึกษา
จ-ศ 08.30-18.00 น. / ส 08.30-16.30 น. เว้น อา และวันนักขัตฤกษ์
ช่วงปิดภาคการศึกษา
จ-ศ 08.30-16.30 น. / เว้น ส-อา และวันนักขัตฤกษ์
โทร : 0 2470 8446


Health Care Unit (มจธ. พื้นที่การศึกษาบางขุนเทียน)

สถานที่ตั้ง : อาคารคณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี ชั้น 1
เวลาทำการ : จ-ศ 09.00-17.00 น. / เว้น ส-อา และวันนักขัตฤกษ์
โทร : 0 2470 7030


Health Care Unit (มจธ. พื้นที่การศึกษาราชบุรี)

สถานที่ตั้ง : อาคารปฏิบัติการฯ ชั้น 1
เวลาทำการ : จ-ศ 09.00-17.00 น. / เว้น ส-อา และวันนักขัตฤกษ์
โทร : 0 2470 6522


เว็บไซต์ https://hcu.kmutt.ac.th/index.php

ห้องพยาบาล

กลุ่มงานบริการสุขภาพและอนามัย

Health Care Unit

เป็นหน่วยงานหลักในการให้บริการด้านสุขภาพอนามัยแก่นักศึกษาและบุคลากร ใน 3 พื้นที่การศึกษา ได้แก่ พื้นที่การศึกษาบางมด พื้นที่การศึกษาบางขุนเทียน และพื้นที่การศึกษาราชบุรี


ติดต่อสอบถามได้ที่

Health Care Unit (มจธ. พื้นที่การศึกษาบางมด)

สถานที่ตั้ง : อาคารเรียนรวม1 (N20) ชั้น 1
เวลาทำการ :
ช่วงเปิดภาคการศึกษา
จ-ศ 08.30-18.00 น. / ส 08.30-16.30 น. เว้น อา และวันนักขัตฤกษ์
ช่วงปิดภาคการศึกษา
จ-ศ 08.30-16.30 น. / เว้น ส-อา และวันนักขัตฤกษ์
โทร : 0 2470 8446


Health Care Unit (มจธ. พื้นที่การศึกษาบางขุนเทียน)

สถานที่ตั้ง : อาคารคณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี ชั้น 1
เวลาทำการ : จ-ศ 09.00-17.00 น. / เว้น ส-อา และวันนักขัตฤกษ์
โทร : 0 2470 7030


Health Care Unit (มจธ. พื้นที่การศึกษาราชบุรี)

สถานที่ตั้ง : อาคารปฏิบัติการฯ ชั้น 1
เวลาทำการ : จ-ศ 09.00-17.00 น. / เว้น ส-อา และวันนักขัตฤกษ์
โทร : 0 2470 6522


เว็บไซต์ https://hcu.kmutt.ac.th/index.php

ห้องสมุด

ปัจจุบันสำนักหอสมุด มีทรัพยากรสารสนเทศในสาขาวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยี พลังงาน เทคโนโลยี- ชีวภาพ เทคโนโลยีวัสดุ ฯลฯ และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง สำหรับให้บริการดังนี้

 • หนังสือ มีทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
 • วารสาร มีทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
 • วิทยานิพนธ์
 • วีดีทัศน์, ซีดีรอม, ดีวีดี, วีซีดี
 • มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมไทย ทุกรายการ

การแนะนำการสืบค้นข้อมูล
ผู้ใช้ที่ประสงค์จะขอรับคำแนะนำในการสืบค้นข้อมูล สามารถติดต่อ บรรณารักษ์ ได้ทุกเคาน์เตอร์ทุกชั้น


ฐานข้อมูลเอกสารฉบับสมบูรณ์ในรูปอิเล็กโทรนิกส์ (Digital Collection)
เพื่อผู้ใช้เข้าถึงได้ตลอดเวลา ผู้สนใจสืบค้นข้อมูลได้จาก Digital library ให้คำว่า Digital library นอกจากนี้ยังได้นำ วิทยานิพนธ์ งานวิจัยของอาจารย์ วารสารวิจัย และพัฒนาของมหาวิทยาลัย และหนังสือ เก่า ที่มีคุณค่ามาจัดเก็บเป็นเอกสารฉบับสมบูรณ์ ในรูปอิเล็กโทรนิกส์ด้วย ผู้สนใจสามารถสืบค้นข้อมูลได้


บริการแพร่ภาพ (Broadcast) การเรียนการสอน
ผู้สนใจสามารถรับชม และรับฟังได้จากคอมพิวเตอร์ ที่เชื่อมต่อกับ ระบบเครือข่าย ของมหาวิทยาลัย ที่ Digital library


ติอต่อสอบถามได้ที่

เวลาทำการ : ภาคปกติ: จ-อา 08.00-21.00 น., ภาคฤดูร้อน : จ-อา 08.00-17.00 น.
โทรศัพท์ : 0 2470 8211
อีเมล : info@lib.kmutt.ac.th
เว็บไซต์ : http://www.lib.kmutt.ac.th

ห้องสมุด

ปัจจุบันสำนักหอสมุด มีทรัพยากรสารสนเทศในสาขาวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยี พลังงาน เทคโนโลยี- ชีวภาพ เทคโนโลยีวัสดุ ฯลฯ และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง สำหรับให้บริการดังนี้

 • หนังสือ มีทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
 • วารสาร มีทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
 • วิทยานิพนธ์
 • วีดีทัศน์, ซีดีรอม, ดีวีดี, วีซีดี
 • มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมไทย ทุกรายการ

การแนะนำการสืบค้นข้อมูล
ผู้ใช้ที่ประสงค์จะขอรับคำแนะนำในการสืบค้นข้อมูล สามารถติดต่อ บรรณารักษ์ ได้ทุกเคาน์เตอร์ทุกชั้น


ฐานข้อมูลเอกสารฉบับสมบูรณ์ในรูปอิเล็กโทรนิกส์ (Digital Collection)
เพื่อผู้ใช้เข้าถึงได้ตลอดเวลา ผู้สนใจสืบค้นข้อมูลได้จาก Digital library ให้คำว่า Digital library นอกจากนี้ยังได้นำ วิทยานิพนธ์ งานวิจัยของอาจารย์ วารสารวิจัย และพัฒนาของมหาวิทยาลัย และหนังสือ เก่า ที่มีคุณค่ามาจัดเก็บเป็นเอกสารฉบับสมบูรณ์ ในรูปอิเล็กโทรนิกส์ด้วย ผู้สนใจสามารถสืบค้นข้อมูลได้


บริการแพร่ภาพ (Broadcast) การเรียนการสอน
ผู้สนใจสามารถรับชม และรับฟังได้จากคอมพิวเตอร์ ที่เชื่อมต่อกับ ระบบเครือข่าย ของมหาวิทยาลัย ที่ Digital library


ติอต่อสอบถามได้ที่

เวลาทำการ : ภาคปกติ: จ-อา 08.00-21.00 น., ภาคฤดูร้อน : จ-อา 08.00-17.00 น.
โทรศัพท์ : 0 2470 8211
อีเมล : info@lib.kmutt.ac.th
เว็บไซต์ : http://www.lib.kmutt.ac.th

พื้นที่สนับสนุนด้านการเรียนรู้

Science Learning Space คืออะไร ?

เป็นพื้นที่สนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัยด้านการเรียนการสอน และการเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้วยตนเองของนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยรวมทั้งยังสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต นำไปสู่ความเข้มแข็งทางวิทยาศาสตร์ (Science Strengthening) โดยให้บริการและจัดพื้นที่สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้นอกห้องเรียน และสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและวิถีชีวิตของนักศึกษาที่มีความสามารถในการใช้สื่อเทคโนโลยี จัดหาสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อการเรียนรู้รูปแบบต่างๆที่มีสาระวิชาการแทรกผ่านทางสื่อต่างๆทั้งในรูปของหนังสือ ดนตรี ภาพยนตร์ และ สื่อมัลติมีเดีย เพื่อให้ผู้เรียนมีโอกาสได้เรียนรู้ด้วยตนเองโดยการทดลอง ค้นคว้า ปฏิบัติจริง รวมทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกับผู้อื่นติอต่อสอบถามได้ที่

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
เวลาทำการ : จ-ศ 08:00-19:00 น.
ปิดบริการในวัน เสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

โทรศัพท์ : 0 2470 9564 – 6
อีเมล : sci-learningspace@mail.kmutt.ac.th
เว็บไซต์ www.learningspace.kmutt.ac.th

พื้นที่สนับสนุนด้านการเรียนรู้

Science Learning Space คืออะไร ?

เป็นพื้นที่สนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัยด้านการเรียนการสอน และการเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้วยตนเองของนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยรวมทั้งยังสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต นำไปสู่ความเข้มแข็งทางวิทยาศาสตร์ (Science Strengthening) โดยให้บริการและจัดพื้นที่สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้นอกห้องเรียน และสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและวิถีชีวิตของนักศึกษาที่มีความสามารถในการใช้สื่อเทคโนโลยี จัดหาสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อการเรียนรู้รูปแบบต่างๆที่มีสาระวิชาการแทรกผ่านทางสื่อต่างๆทั้งในรูปของหนังสือ ดนตรี ภาพยนตร์ และ สื่อมัลติมีเดีย เพื่อให้ผู้เรียนมีโอกาสได้เรียนรู้ด้วยตนเองโดยการทดลอง ค้นคว้า ปฏิบัติจริง รวมทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกับผู้อื่นติอต่อสอบถามได้ที่

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
เวลาทำการ : จ-ศ 08:00-19:00 น.
ปิดบริการในวัน เสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

โทรศัพท์ : 0 2470 9564 – 6
อีเมล : sci-learningspace@mail.kmutt.ac.th
เว็บไซต์ www.learningspace.kmutt.ac.th

ศูนย์คอมพิวเตอร์

แหล่งรวบรวมบริการต่าง ๆ ทางด้านคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ที่สำนักคอมพิวเตอร์ให้บริการ และพัฒนาขึ้น เพื่อสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์, การสนับสนุนการทำวิจัย และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร โดยมี Service Catalog เพื่อให้บริการ 2 ด้าน คือ บริการด้านโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure Service) และ บริการด้านระบบสารสนเทศ (Information Service)


ติดต่อสอบถามได้ที่

เวลาทำการ : จ–ศ 08.30-16.30 น.
โทรศัพท์ : 0 2470 9400
เว็บไซต์ : www.cc.kmutt.ac.th

ศูนย์คอมพิวเตอร์

แหล่งรวบรวมบริการต่าง ๆ ทางด้านคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ที่สำนักคอมพิวเตอร์ให้บริการ และพัฒนาขึ้น เพื่อสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์, การสนับสนุนการทำวิจัย และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร โดยมี Service Catalog เพื่อให้บริการ 2 ด้าน คือ บริการด้านโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure Service) และ บริการด้านระบบสารสนเทศ (Information Service)


ติดต่อสอบถามได้ที่

เวลาทำการ : จ–ศ 08.30-16.30 น.
โทรศัพท์ : 0 2470 9400
เว็บไซต์ : www.cc.kmutt.ac.th

พื้นที่ทางศาสนา

เราตระหนักถึงความสำคัญของความหลากหลายทางศาสนา โดยอำนวยความสะดวกด้วยบริการห้องสวดมนต์เฉพาะสำหรับวัตถุประสงค์ทางศาสนา ห้องพระพุทธศาสนาห้องคริสเตียนและห้องมุสลิมมีให้บริการที่ชั้น 1 ของอาคารอนุสรณ์ของสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวภายใต้การดูแลขององค์กรนักศึกษา / สโมสร มีห้องละหมาดสำหรับชาวมุสลิมที่ตั้งอยู่ตามจุดต่าง ๆ ทั่วทั้งมหาวิทยาลัย


ติดต่อสอบถามได้ที่

โทรศัพท์ : 0 2470 8107, 0 2470 8110

พื้นที่ทางศาสนา

เราตระหนักถึงความสำคัญของความหลากหลายทางศาสนา โดยอำนวยความสะดวกด้วยบริการห้องสวดมนต์เฉพาะสำหรับวัตถุประสงค์ทางศาสนา ห้องพระพุทธศาสนาห้องคริสเตียนและห้องมุสลิมมีให้บริการที่ชั้น 1 ของอาคารอนุสรณ์ของสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวภายใต้การดูแลขององค์กรนักศึกษา / สโมสร มีห้องละหมาดสำหรับชาวมุสลิมที่ตั้งอยู่ตามจุดต่าง ๆ ทั่วทั้งมหาวิทยาลัย


ติดต่อสอบถามได้ที่

โทรศัพท์ : 0 2470 8107, 0 2470 8110

ศูนย์หนังสือ มจธ.

ตั้งอยู่ที่ชั้นล่างของอาคารจอดรถ มจธ. บางมด โดยให้บริการอย่างกว้างขวาง มีหนังสือและตำราหลากหลายประเภททั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษชุดเครื่องมือ, ของที่ระลึก, ชุดนักเรียนและของตกแต่ง, เครื่องเขียน, บริการสั่งซื้อหนังสือ


ติดต่อสอบถามได้ที่

ศูนย์หนังสือพระจอมเกล้าธนบุรี
เปิดบริการ : จ–ศ 08:00–18:00 น., ส 08:00–17:00 น.
โทรศัพท์ : 0 2470 8166, 0 2872 9088
อีเมล์ : bookstore@kmutt.ac.th

ศูนย์หนังสือ มจธ.

ตั้งอยู่ที่ชั้นล่างของอาคารจอดรถ มจธ. บางมด โดยให้บริการอย่างกว้างขวาง มีหนังสือและตำราหลากหลายประเภททั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษชุดเครื่องมือ, ของที่ระลึก, ชุดนักเรียนและของตกแต่ง, เครื่องเขียน, บริการสั่งซื้อหนังสือ


ติดต่อสอบถามได้ที่

ศูนย์หนังสือพระจอมเกล้าธนบุรี
เปิดบริการ : จ–ศ 08:00–18:00 น., ส 08:00–17:00 น.
โทรศัพท์ : 0 2470 8166, 0 2872 9088
อีเมล์ : bookstore@kmutt.ac.th

อาคารจอดรถ

มจธ. มีที่จอดรถมากมายโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายกระจายอยู่ทั่วมหาวิทยาลัยโปรดสังเกตป้าย นอกจากนี้ยังมีที่จอดรถที่สามารถรองรับได้ไม่เกิน 400 คันในอาคาร 14 ชั้นในราคาสมเหตุสมผล

อาคารจอดรถ

มจธ. มีที่จอดรถมากมายโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายกระจายอยู่ทั่วมหาวิทยาลัยโปรดสังเกตป้าย นอกจากนี้ยังมีที่จอดรถที่สามารถรองรับได้ไม่เกิน 400 คันในอาคาร 14 ชั้นในราคาสมเหตุสมผล

บริการรถโดยสาร

KMUTT shuttle bus

บริการรถรับ-ส่งนักศึกษากลับที่พักบริเวณรอบรั้วมหาวิทยาลัยฯ
มีรถให้บริการ เวลา 23.00 น. 24.00 น. และ 01.00 น. ณ อาคารสำนักงานอธิการบดี

*อาคารเคเอกซ์ (Kx) อยู่ใกล้กับสถานีรถไฟฟ้าวงเวียนใหญ่ คุณสามารถเดินจากสถานีรถไฟฟ้าเพื่อมาใช้บริการรถตู้ได้ที่อาคารโดยให้บริการฟรีสำหรับนักศึกษาและบุคลากรภายในโดยการแสดงบัตรประจำตัวนักเรียนหรือบัตรพนักงาน


บริการแบ่งปันจักรยาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเปิดให้บริการ Bike Share ที่อาคารกรีนโซไซตี้ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายบริการแบ่งปันจักรยาน ต้องใช้บัตรนักเรียนเมื่อเช่ารถจักรยาน

บริการรถโดยสาร

KMUTT shuttle bus

บริการรถรับ-ส่งนักศึกษากลับที่พักบริเวณรอบรั้วมหาวิทยาลัยฯ
มีรถให้บริการ เวลา 23.00 น. 24.00 น. และ 01.00 น. ณ อาคารสำนักงานอธิการบดี

*อาคารเคเอกซ์ (Kx) อยู่ใกล้กับสถานีรถไฟฟ้าวงเวียนใหญ่ คุณสามารถเดินจากสถานีรถไฟฟ้าเพื่อมาใช้บริการรถตู้ได้ที่อาคารโดยให้บริการฟรีสำหรับนักศึกษาและบุคลากรภายในโดยการแสดงบัตรประจำตัวนักเรียนหรือบัตรพนักงาน


บริการแบ่งปันจักรยาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเปิดให้บริการ Bike Share ที่อาคารกรีนโซไซตี้ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายบริการแบ่งปันจักรยาน ต้องใช้บัตรนักเรียนเมื่อเช่ารถจักรยาน

สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ

Master Plan of KMUTT - ผังแม่บท มจธ.

สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ

Master Plan of KMUTT - ผังแม่บท มจธ.
Top