เครื่องมือสนับสนุนการเรียนรู้

เครื่องมือสนับสนุนการเรียนรู้

เครื่องมือสนับสนุนการเรียนรู้

ด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยี ทำให้มีแอปพลิเคชัน และแพลตฟอร์มออนไลน์เข้ามาเป็นสื่อกลางในการเรียนการสอนระหว่างอาจารย์และนักศึกษาโดยสามารถสร้างกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกันได้อย่างอิสระ ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็รู้สึกไม่ต่างจากในห้องเรียน ในขณะนี้มีตัวช่วยด้านการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์เกิดขึ้นมากมาย มจธ. จึงได้รวบรวมเครื่องมือหลักในการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ที่มหาวิทยาลัยได้อำนวยความสะดวกให้กับประชาคม มจธ. เพื่อการเลือกใช้งานเครื่องมือต่างๆ ในการสนับสนุนการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม

Contact Us

KMUTT Library

Phone : +66 2470 8223 (Bangmod)
+66 2470 7040 (Bangkhuntien)
+66 3272 6541-3 (Ratchaburi)
Website: https://www.lib.kmutt.ac.th

KMUTT Computer Center

Phone : +66 2470 9444, +66 2470 9400
Website: https://cc.kmutt.ac.th

Education Technology Development and Integration Support (ETS)

Website: https://ets.kmutt.ac.th

Top