รับสมัครบุคคลภายในเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

ประกาศผลการคัดเลือก

หน่วยงานที่รับสมัคร ตำแหน่งงาน รายละเอียด วันที่ประกาศ
สำนักเคเอกซ์

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานของสำนักเคเอกซ์

ตำแหน่ง นักบริหารจัดการเทคโนโลยีเชิงธุรกิจ จำนวน 1 อัตรา

ปรากฏรายชื่อและรายละเอียดวันเวลารายงานตัวตามไฟล์แนบ

ดาวน์โหลด 23/06/23 - 03/07/23
สำนักเคเอกซ์

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานของสำนักเคเอกซ์
ตำแหน่งนักบริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา

ปรากฏรายชื่อและรายละเอียดวันเวลาสอบข้อเขียนตามไฟล์แนบ

ดาวน์โหลด 15/05/23 - 01/06/23
สำนักเคเอกซ์

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลภายในบรรจุเป็นพนักงาน ตำแหน่ง นักวิจัย 1 ตำแหน่ง

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลด -
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานในตำแหน่ง นักพัฒนาการศึกษา สังกัด คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามประกาศแนบ

ดาวน์โหลด 30/11/21 -
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ตามประกาศมหาวิทยาลัยฯ ลงวันที่ 8 กันยายน 2564 เรื่อง ประกาศรับสมัครบุคคลภายในเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ในตำแหน่ง นักพัสดุ สังกัด สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์ สำนักงานอธิการบดี จำนวน 3 อัตรา นั้น บัดนี้ มหาวิทยาลัยฯ ขอประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตามประกาศที่แนบมาพร้อมนี้

ดาวน์โหลด - 23/11/21

สมัครงาน

สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล

อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140

โทรศัพท์ : 0 2470 8071-84 | โทรศัพท์ : 0 2470 8073

Top