ร่วมงานกับ มจธ.

ประกาศรับสมัคร (ลูกจ้างมหาวิทยาลัย/ ลูกจ้างโครงการ/ ลูกจ้างชั่วคราว)

หน่วยงานที่รับสมัคร ตำแหน่งงาน รายละเอียด ระยะเวลารับสมัคร
สำนักอุทยานวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรม

รับสมัครลูกจ้าง
ตำแหน่ง นักบริหารจัดการเทคโนโลยีเชิงธุรกิจ วุฒิปริญญาโท จำนวน 2 อัตรา
ตำแหน่ง นักบริหารงานทั่วไป วุฒิปริญญาตรี จำนวน 1 อัตรา (ด้านธุรการ)
ตำแหน่ง นักบริหารงานทั่วไป วุฒิปริญญาตรี จำนวน 1 อัตรา (ด้านการออกแบบ)

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2565

รายละเอียดคุณสมบัติและลักษณะงานสามารถดาวน์โหลดจากเอกสารที่แนบ
ผู้สมัครสามารถส่งเอกสารหลักฐานการสมัครมาที่ E-mail: warisara.boo@mail.kmutt.ac.th , kmutt.sai@gmail.com
โปรดระบุหัวข้อ “สมัครงาน_ชื่อตำแหน่ง”

ดาวน์โหลด 17/01/22 - 20/02/22
วิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์

รับสมัครลูกจ้างมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง พนักงานช่วยบริการ จำนวน 1 อัตรา

วิธีการสมัคร 

ส่งเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครมาที่ e-mail : ratree.rod@mail.kmutt.ac.th

ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 28 มกราคม 2565 

หากมีคำถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ คุณราตรี รอดแก้ว
เบอร์ติดต่อ 02-470-9175

ดาวน์โหลด 20/01/22 - 28/01/22
สำนักงานวิจัยนวัตกรรมและพันธมิตร

งานการบูรณาการการเรียนรู้ร่วมกับการทำงาน (WiL) สำนักงานวิจัยนวัตกรรมและพันธมิตร รับสมัครลูกจ้างมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักบริหารจัดการเทคโนโลยีเชิงธุรกิจ จำนวน 1 อัตรา

วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี หรือ โท สาขาวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเทคโนโลยี นวัตกรรม และเศรษฐศาสตร์

ศึกษารายเอียดคุณสมบัติตามเอกสารที่แนบ

วิธีการสมัคร 

ส่ง Resume แนบรูปถ่าย (มุมบนขวา) และ Transcript มาที่ อีเมล : benjarat.yim@kmutt.ac.th และ WiL.office@mail.kmutt.ac.th ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ติดต่อ เบญจรัตน์ ยิ้มศรี โทร. 096-3508322 หรือ 02-470-8391

ดาวน์โหลด 24/12/21 - 28/02/22
สํานักงานห้องเรียนวิศว์-วิทย์

รับสมัครลูกจ้างโครงการ ตำแหน่ง อาจารย์สอนภาษาญี่ปุ่น จำนวน 1 อัตรา

ปฏิบัติหน้าที่สอนรายวิชาภาษาญี่ปุ่น ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี บางขุนเทียน
ส่งเอกสารประกอบการสมัครระหว่าง วันที่ 13 มกราคม – 28 มกราคม 2565

ดาวน์โหลด 13/01/22 - 28/01/22
สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร

รับสมัครลูกจ้างโครงการ ตำแหน่ง ตำแหน่งนักบริหารจัดการเทคโนโลยีเชิงธุรกิจ ปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการโครงการวิจัย จำนวน 1 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร 

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 31 มกราคม 2565

วิธีการสมัคร   

1. สมัครทาง E-mail ได้ที่  คุณมินตา  เกตุหนองโพธิ์  mintra.ket@mail.kmutt.ac.th

2. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่  คุณมินตา  เกตุหนองโพธิ์   mintra.ket@mail.kmutt.ac.th หรือโทร 062 751 9191

ดาวน์โหลด 20/12/21 - 31/01/22
สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร

รับสมัครลูกจ้าง ตำแหน่ง นักบริการการศึกษา ปฏิบัติงานด้านยุทธศาสตร์วิจัย จำนวน 1 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

ตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 31 มกราคม 2565

วิธีการสมัคร   

  1. สมัครทาง E-mail ได้ที่ คุณขนิษฐา สุขพรต (kanitha.suk@kmutt.ac.th
  2. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ คุณทิยดา ปิยะวงษ์ณรัตน์ (thiyada.piy@mail.kmutt.ac.th) หรือคุณศุภวัช  ปิ่นแก้ว (supawach.pin@mail.kmutt.ac.th) โทร. 0-2470-9651
ดาวน์โหลด 24/12/21 - 31/01/22

สมัครงาน

สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล

อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140

โทรศัพท์ : 0 2470 8071-84 | โทรศัพท์ : 0 2470 8073

Top