ร่วมงานกับ มจธ.

ประกาศรับสมัคร

หน่วยงานที่รับสมัคร ตำแหน่งงาน รายละเอียด ระยะเวลารับสมัคร
งานพัฒนากำลังคนวัยทำงาน (Working Adult Education)
สำนักงานวิจัยนวัตกรรมและพันธมิตร

รับสมัครลูกจ้างมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักบริหารจัดการเทคโนโลยีเชิงธุรกิจ จำนวน 2 อัตรา

วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขาที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือ ปริญญาตรี(ที่มีประสบการทํางานอย่างน้อย 3 ปี) *ผู้ที่มีประสบการณ์การทํางาน ด้านการจัดฝึกอบรมพัฒนาทักษะด้านต่างๆ จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

รายละเอียดคุณสมบัติและลักษณะงานสามารถศึกษาได้ตามเอกสารแนบ

ผู้สมัครสามารถส่งรายละเอียด Resume พร้อมรูปถ่ายมาที่
E-mail: Thanakrit.imy@mail.kmutt.ac.th และ Thanakrit.i2534@gmail.com

ดาวน์โหลด 19/07/21 - 31/08/21
คณะศิลปศาสตร์

รับสมัครลูกจ้างโครงการ ตำแหน่ง นักวิจัยด้านการศึกษา ปฏิบัติงานภายใต้โครงการ “พลิกโฉมมหาวิทยาลัย” คณะศิลปศาสตร์

รายละเอียดและคุณสมบัติตามเอกสารแนบ

เอกสารหลักฐานประกอบ 1) ประวัติย่อ พร้อมแสดงรูปถ่าย 2) เอกสารหลักฐานการศึกษา 3) หลักฐานหรือ Portfolio ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 27 กรกฎาคม 2564

วิธีการสมัคร ส่งประวัติย่อพร้อมเอกสารประกอบมาที่ E-mail : siriporn.niy@kmutt.ac.th โปรดระบุหัวข้อ “สมัครงาน”

สามารถติดต่อเพื่อสมัคร หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณศิริพร ชะนะรอด โทร. 087-9770686

ดาวน์โหลด 13/07/21 - 27/07/21
สำนักงานยุทธศาสตร์ สำนักงานอธิการบดี

รับสมัคร ลูกจ้างมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิเคราะห์แผนและงบประมาณ จำนวน 2 อัตรา

ตำแหน่ง  นักวิเคราะห์แผนและงบประมาณ  จำนวน 1 อัตรา (วุฒิปริญญาโท)
สังกัด กลุ่มงานแผนและการจัดการยุทธศาสตร์

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์แผนและงบประมาณ  จำนวน 1 อัตรา (วุฒิปริญญาโท)
สังกัด กลุ่มงานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ

ผู้สนใจสมัครสามารถส่งประวัติย่อพร้อมเอกสารประกอบมาที่ Email : montipa.roo@kmutt.ac.th

ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2564 โดยระบุหัวข้อ “สมัครงานนักวิเคราะห์แผนและ งบประมาณ”

ดาวน์โหลด 01/07/21 - 31/07/21
สถาบันการเรียนรู้

รับสมัครลูกจ้างเหมา

  • นักวิจัย 1 อัตรา
  • นักพัฒนาการศึกษา 1 อัตรา
  • นักบริหารงานทั่วไป (ธุรการ-พัสดุ) 1 อัตรา
  • นักบริหารงานทั่วไป 1 อัตรา

รายละเอียด คุณสมบัติ สามารถดาวน์โหลดจากเอกสารที่แนบ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่
คุณจิราพรรณ เกียรติศิริ โทร. 02-4708392

ดาวน์โหลด 01/06/21 - 30/08/21
The School of Information Technology, KMUTT

The English Language Specialist

The English Language Specialist is required to teach English language courses to SIT undergraduates, postgraduates, and staff

Applicants should send a detailed resume with a recent photo, copies of degree, certificates, and references by email to Dr. Patcharaporn at elcs@sit.kmutt.ac.th

ONLY short-listed candidates will be notified.

ดาวน์โหลด -

สมัครงาน

สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล

อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140

โทรศัพท์ : 0 2470 8071-84 | โทรศัพท์ : 0 2470 8073

Top