Student Entrepreneurship

Hatch ชวนคุณสัมผัสประสบการณ์ความเป็นผู้ประกอบการ

“เพราะพวกเราเชื่อในผู้ประกอบการรุ่นใหม่”

Hatch เป็นพื้นที่ฝึกอบรมสำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการคิดทำและขยายความฝัน เราเตรียมสิ่งแวดล้อมที่สนับสนุน ด้านความคิดเพื่อสร้างสรรค์สิ่งดีๆ ต่อสังคม

Educate

เสริมสร้างทักษะ แนวคิดและมุมมองเกี่ยวกับความเป็นผู้ประกอบการและนักนวัตกรรมมากประสบการณ์ที่มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์

Encourage

เสริมสร้างแรงบันดาลใจในการเป็นผู้ประกอบการให้กับนักศึกษา ผ่านการจัดกิจกรรมรูปแบบต่างๆ รวมถึงคอยให้การสนับสนุนทั้งด้านองค์ความรู้ พี่เลี้ยง เงินทุนสนับสนุน และการเชื่อมต่อกับทรัพยากรต่างๆ เพื่อให้นักศึกษาได้ทดลองทำจริง

Engage

สร้างโอกาสให้กับน้องนักศึกษา ได้ พบปะและสร้าง connection กับคนอื่นๆในวงกว้าง ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนใหม่ สมาชิกทีม กลุ่มเป้าหมาย ที่ปรึกษา และนักลงทุนเพื่อต่อยอดความเป็นไปได้ในการผลักดันแนวคิดนวัตกรรมสู่การเป็นธุรกิจจริง

Our service

Incubation and acceleration

เข้าร่วมโปรแกรมที่ช่วยเตรียมความพร้อมสู่การเป็นผู้ประกอบการโดยเริ่มตั้งแต่การพัฒนาไอเดียไปเป็นชิ้นงานต้นแบบและต่อยอดเป็นธุรกิจ

สิ่งที่ผู้เข้าร่วมจะได้รับ

 • เงินทุนตั้งต้น
 • ความรู้และคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญ
 • พื้นที่ในการทำงาน

Co-creation boot camp

เสริมสร้างแรงบันดาลใจในการเป็นผู้ประกอบการให้กับนักศึกษาผ่านการจัดกิจกรรมรูปแบบต่างๆ เพื่อพัฒนาไอเดียนวัตกรรมที่ตอบสนองความต้องการจริงของผู้ใช้ผ่านการเรียนรู้และลงมือทำจริงในช่วงสั้น

สิ่งที่ผู้เข้าร่วมจะได้รับ

 • องค์ความรู้
 • พี่เลี้ยง
 • เงินทุนสนับสนุน

Talk and Meetups

จัดกิจกรรมพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับวิทยากรมากประสบการณ์จากหลากหลายสาขาวิชาพบปะสังสรรค์กับผู้คนมากมายเรียนรู้จากประสบการณ์ของกันและกันพร้อมทั้งร่วมสานฝันแบ่งปันไอเดีย

สิ่งที่ผู้เข้าร่วมจะได้รับ

 • องค์ความรู้จากวิทยากร
 • แลกเปลี่ยนแบ่งปันไอเดียจากประสบการณ์จริง
 • Connection

Entrepreneur Clinic

รับฟังและพูดคุยกับทีมที่มีไอเดียธุรกิจแบบ 1:1 ตั้งแต่แนวคิดเบื้องต้นในการทำงานไปจนถึงแลกเปลี่ยนความรู้เชิงลึกจากผู้มีประสบการณ์ในแวดวงต่างๆ ทั้งด้านธุรกิจอุตสาหกรรมดีไซน์

สิ่งที่ผู้เข้าร่วมจะได้รับ

 • องค์ความรู้ จากผู้มีประสบการณ์
 • แลกเปลี่ยนแบ่งปันไอเดียจากผู้คนหลากหลายสาขา
 • Connection

ในขณะที่โลกกำลังเปลี่ยนแปลง ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีส่งผลต่อการเกิดขึ้นของเศรษฐกิจโลกใหม่ที่ถูกขับเคลื่อนด้วยข้อมูล ความรู้ และนวัตกรรม การศึกษาในศตวรรษที่ 21 จึงจำเป็นที่จะต้องเตรียมผู้เรียนให้พร้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีในฐานะหน่วยงานการศึกษาที่ผลิตบุคลากรและเทคโนโลยีสร้างสรรค์สังคมมาอย่างต่อเนื่อง จึงเล็งเห็นความสำคัญในการเพิ่มศักยภาพนักศึกษาและบุคลากรให้มีความเป็นผู้ประกอบการ มองเห็นโอกาสจากต้นทุนที่มี จึงได้จัดตั้งศูนย์ Hatch ขึ้นมาเพื่อทำหน้าที่สร้างความตระหนักรู้ เปิดพื้นที่ให้นักศึกษาได้เริ่มต้นลงมือทำ และบ่มเพาะกลุ่มที่มีศักยภาพในการทำธุรกิจนวัตกรรม โดยมีระบบสนับสนุนและกลไกความร่วมมือกับเครือข่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อผลักดันไปสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน

นอกจากการเรียนรู้และทักษะที่คาดหวังว่าจะเกิดขึ้นต่อตัวนักศึกษาแล้ว มหาวิทยาลัยก็ยังมุ่งหวังให้งานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ถูกสร้างขึ้น สามารถเข้าสู่ตลาดตอบโจทย์ในการแก้ไขปัญหาและขยายผลในสังคมได้จริง

Hatch Co-working Space ที่นั่งทำงาน อ่านหนังสือแห่งใหม่ สำหรับผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมของ Hatch โดยพื้นที่ co-working space มีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ มากมายไม่ว่าจะเป็นที่นั่งทำงาน อุปกรณ์เครื่องเขียน และหนังสือใหม่ๆ อีกเพียบ

ARE YOU LOOKING FOR ?

ศูนย์ส่งเสริมนวัตกรรมระดับนักศึกษา (HATCH)

อาคารเคเอกซ์ ชั้น 13

110/1 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600

โทร : 0 2470 7926

อีเมล : hatch@mail.kmutt.ac.th

เฟซบุ๊ก : KMUTT Hatch

Top