ช่องทางติดต่อ มจธ.


ช่องทางติดต่อ มจธ. ทางอิเล็กทรอนิกส์

ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ของมหาวิทยาลัย สำหรับรับ – ส่ง ข้อมูลและเอกสารจากประชาชน (สำหรับส่งเอกสารที่เป็นทางการ, หนังสือราชการ)

e-mail : saraban@kmutt.ac.th

สอบถามหรือยืนยันข้อมูลเพิ่มเติมในวันและเวลาราชการ

โทรศัพท์ : 0 2470 8053 – 8055

ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ของมหาวิทยาลัย สำหรับการติดต่อทั่วไป

e-mail : contact@kmutt.ac.th

สอบถามหรือยืนยันข้อมูลเพิ่มเติมในวันและเวลาราชการ

โทรศัพท์ : 0 2470 8000, 8035

ช่องทางติดต่อ มจธ.

ติดต่อสอบถามข้อมูลทั่วไป

โทรศัพท์ : 0 2470 8000

โทรสาร : 0 2427 9860


รับสมัครนักศึกษา

สอบถามข้อมูลการรับสมัครและยืนยันสิทธิ์นักศึกษา

โทรศัพท์ : 0 2 470 8333

โทรสาร : 02-470-8367

email : admission@kmutt.ac.th


แนะนำ/ ติชม/ ร้องเรียน

ท่านสามารถร้องเรียน/เสนอความคิดเห็น จากการที่ได้รับความเดือดร้อน/เสียหายจากพฤติกรรมการปฏิบัติงานที่เข้าข่ายทุจริต หรือไม่ได้รับความสะดวกในการขอรับบริการต่างๆ หรือต้องการเสนอแนะแนวทาง และติชมการทำงานของบุคลากร นักศึกษา หรือหน่วยงานใน มจธ.

พื้นที่การศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (บางมด)

126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140

เปิดทำการ : วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.30 น. – 16.30 น.

โทรศัพท์ : 0 2470 8000

โทรสาร : 0 2427 9860

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (ราชบุรี)

ตำบลรางบัว อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี 70150

เปิดทำการ : วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.30 น. – 16.30 น.

โทรศัพท์ : 0 3272 6520

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (บางขุนเทียน)

49 ซอยเทียนทะเล 25 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150

เปิดทำการ : วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.30 น. – 16.30 น.

โทรศัพท์ : 0-2452-3456

โทรสาร : 0 2452 3455


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (อาคารเคเอกซ์)

110/1 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600

เปิดทำการ : วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.30 น. – 16.30 น.

โทรศัพท์ : 0-2470-7906

ช่องทางติดต่อหน่วยงานภายใน มจธ.

Top