หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน


 • ศูนย์แจ้งเหตุฉุกเฉินภายในมจธ. 24 ชม.       02-470-9090 , 9090

 • ศูนย์รักษาความปลอดภัย ส่วนกลาง 24 ชม. 02-470-8207 , 8207  | แจ้งซ่อม 02-470-8200 , 333
 • ศูนย์ EESH
  (Energy Environment Safety and Health Office)

  โทรศัพท์: 0 – 2470 – 8293, 8293 (หมายเลขภายใน)
 • ศูนย์บริการนักศึกษา
  (Student Service Center)

  โทรศัพท์: 0 – 2470 – 8111, 8111 (หมายเลขภายใน)
 • ป้อมยามประตูหน้ามหาวิทยาลัย (24 ชั่วโมง)
  โทรศัพท์: 0 – 2470 – 8208
 • ป้อมยามประตูหลังมหาวิทยาลัย (24 ชั่วโมง)
  โทรศัพท์: 0 – 2470 – 8190
 • รปภ. อาคารสำนักงานอธิการบดี (24 ชั่วโมง)
  โทรศัพท์: 0 – 2470 – 8068
 • ห้องพยาบาลมหาวิทยาลัย (คลินิกบางมด)
  (Health Care Unit : Bangmod)
  โทรศัพท์: 0 – 2470 – 8441-6
 • ห้องพยาบาลมหาวิทยาลัย (คลินิกบางขุนเทียน)
  (Health Care Unit : Bangkuntien)
  โทรศัพท์: 0 – 2470 – 7030
 • ห้องพยาบาลมหาวิทยาลัย (คลินิกราชบุรี)
  (Health Care Unit : Ratchaburi)
  โทรศัพท์: 0 – 2470 – 9980
 • สถานีตำรวจ ราษฏร์บูรณะ
  โทรศัพท์: 0 – 2428 – 3994 – 5
 • สถานีตำรวจ ทุ่งครุ
  โทรศัพท์: 0 – 2426 – 1991
 • สถานีดับเพลิง ทุ่งครุ
  โทรศัพท์: 0 – 2463 – 5402
 • โรงพยาบาลบางปะกอก 1
  โทรศัพท์: 0 – 2872 – 1111
 • โรงพยาบาลบางมด
  โทรศัพท์: 0 – 2867 – 0606, 0 – 2416 – 0049
Top