นักวิจัยและนักธุรกิจ

ที่ มจธ. เราเป็นสถาบันชั้นนำด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เน้นการทำงานร่วมกันกับภาคธุรกิจ เพื่อพัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยีใหม่ๆ ที่ตอบสนองความต้องการของอุตสาหกรรมอย่างแท้จริง ภายใต้ความท้าทายของทุกโจทย์ปัญหาเราพร้อมเสมอที่จะเป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จ

นักวิจัยและนักธุรกิจ

ที่ มจธ. เราเป็นสถาบันชั้นนำด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เน้นการทำงานร่วมกันกับภาคธุรกิจ เพื่อพัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยีใหม่ๆ ที่ตอบสนองความต้องการของอุตสาหกรรมอย่างแท้จริง ภายใต้ความท้าทายของทุกโจทย์ปัญหาเราพร้อมเสมอที่จะเป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จ

Top