สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ

สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ (สรบ.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ให้บริการอะไรบ้าง

1.บริการวิเคราะห์ทางเคมีและบริการเครื่องมือวิทยาศาสตร์ เรามีห้องปฏิบัติการที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านการวิเคราะห์ทางเคมี สิ่งแวดล้อมและอาหาร https://www.pdti.kmutt.ac.th/th/?page_id=1482 พร้อมทั้งมีเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ไว้ให้บริการหลากหลาย

2.บริการออกแบบ สร้าง/เช่า อุปกรณ์โรงงานต้นแบบ เรามีทีมวิศวกรที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และมีอุปกรณ์โรงงานต้นแบบที่หลากหลายไว้ให้กับกลุ่มอุตสาหกรรมที่สนใจ

3.บริการออกแบบ/ติดตั้ง ระบบพลังงานทดแทน เช่น กังหันน้ำ ระบบผลิตไฟฟ้าแบบผสมผสาน

4.บริการรับจ้างวิจัย

5.บริการให้คำปึกษาทางเทคนิควิชาการและวิศวกรรม/บริหารโครงการ

6.บริการพัฒนา ปรับปรุง ผลิตภัณฑ์และกระบวนการ

7.บริการฝึกอบรม

8.บริการศึกษา/ออกแบบ/ปรับปรุง/สร้าง ระบบบำบัดน้ำเสีย โดยนักวิจัยและวิศวกรที่มีความชำนาญเฉพาะด้าน

9.บริการเช่าหน่วยบ่มเพาะเทคโนโลยี เรามีพื้นที่ให้เช่าสำหรับกลุ่มอุตสาหกรรมที่ต้องการทดลองตลาดก่อนนำไปพัฒนาจริง พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายไว้ให้บริการทั้งหมดนี้ เป็นการบริการของเราที่พร้อมจะให้บริการกับท่าน

สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

โทรศัพท์ 0-2470-7400-1, 0-2470-7328-9 และ 0-2470-7451-2
E-mail: pdti@mail.kmutt.ac.th
Facebook : สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ มจธ.

Top