รับสมัครบุคคลภายในเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

ประกาศรับสมัครงานของ มจธ.

หน่วยงานที่รับสมัคร ตำแหน่งงาน รายละเอียด ระยะเวลารับสมัคร
สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ

รับสมัครบุคคลภายในเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นพนักงาน หลายอัตรา ดังนี้

  • ตำแหน่ง วิศวกร ปริญญาตรี จำนวน 1 อัตรา
  • ตำแหน่ง วิศวกร ปริญญาโท จำนวน 1 อัตรา
  • ตำแหน่ง นักบริหารจัดการเทคโนโลยีเชิงธุรกิจ ปริญญาโท จำนวน 1 อัตรา
  • ตำแหน่ง นักวิเคราะห์แผนและงบประมาณ ปริญญาโท จำนวน 1 อัตรา

ผู้ที่ประสงค์จะสมัครให้ยื่นหลักฐานที่ใช้ในการสมัครผ่านทาง

https://forms.office.com/r/NE3Gk6e4Uf


ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์สอบทาง

www.kmutt.ac.th/other-jobs/announcement-of-exam-names/

ดาวน์โหลด 30/08/22 - 05/09/22
สำนักอุทยานวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรม

ประสงค์จะรับสมัครบุคคลภายในมหาวิทยาลัย เพื่อเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา

ผู้ที่ประสงค์จะสมัครให้ยื่นหลักฐานที่ใช้ในการสมัครผ่านทาง

https://forms.office.com/r/NE3Gk6e4Uf

ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์สอบทาง

www.kmutt.ac.th/other-jobs/announcement-of-exam-names/

ดาวน์โหลด 30/08/22 - 05/09/22
หอพักนักศึกษา Heliconia House

หอพักนักศึกษารับสมัครพนักงานต้อนรับ 1 อัตรา ปฏิบัติงาน ณ Heliconia House 


รายละเอียดเพิ่มเติม https://bit.ly/3ReXJ27

(ประกาศหอพักนักศึกษาฯ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานและใบสมัคร)
ส่งใบสมัครมาที่ Email: residencehall.bm@kmutt.ac.th

ดาวน์โหลด 29/08/22 - 12/09/22
สำนักงานคลัง

เปิดรับสมัครบุคคลภายในเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักบัญชี วุฒิการศึกษาปริญญาตรี จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ

ผู้ที่ประสงค์จะสมัครให้ยื่นหลักฐานที่ใช้ในการสมัครผ่านทาง https://forms.office.com/r/NE3Gk6e4Uf

ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์สอบทาง www.kmutt.ac.th/other-jobs/announcement-of-exam-names/

ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 5 สิงหาคม 2565

ติดต่อสอบถามรายละเอียด : 02-470-8076 (คุณหรรษภัคสรณ์)

ดาวน์โหลด 22/07/22 - 05/08/22
สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม

เปิดรับสมัครบุคคลภายในเพื่อเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ในตำแหน่ง วิศวกร สังกัด สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม จํานวน 1 อัตรา

รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ

ผู้ที่ประสงค์จะสมัครให้ยื่นหลักฐานที่ใช้ในการสมัครผ่านทาง https://forms.office.com/r/NE3Gk6e4Uf

ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์สอบทาง www.kmutt.ac.th/other-jobs/announcement-of-exam-names/

ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 5 สิงหาคม 2565

ติดต่อสอบถามรายละเอียด : 02-470-8076 (คุณหรรษภัคสรณ์)

ดาวน์โหลด 21/07/22 - 08/08/22
สำนักเคเอกซ์

ฝ่ายพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรม สำนักเคเอกซ์ รับสมัครนักวิจัย 1 ตำแหน่ง

รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ

สถานที่รับสมัคร / สัมภาษณ์
สำนักเคเอกซ์ – มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 110/1 อาคารเคเอกซ์ ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กทม. 10600
โทร: (+66)2 – 4707997 หรือส่งใบสมัครได้ที่
E-mail : Khuanruan.jan@kmutt.ac.th

ดาวน์โหลดใบสมัคร

ดาวน์โหลด 06/07/22 - 22/07/22
สำนักงานนิติการ สำนักงานอธิการบดี

เปิดรับสมัครบุคคลภายในเพื่อเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ในตำแหน่ง นิติกร จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ

ผู้ที่ประสงค์จะสมัครให้ยื่นหลักฐานที่ใช้ในการสมัครผ่านทาง https://forms.office.com/r/NE3Gk6e4Uf
ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์สอบทาง www.kmutt.ac.th/other-jobs/announcement-of-exam-names/

ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 4 กรกฎาคม 2565

ติดต่อสอบถามรายละเอียด : 02-470-8076 (คุณหรรษภัคสรณ์)

ดาวน์โหลด 21/06/22 - 04/07/22
สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร

รับสมัครบุคคลภายในเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นพนักงาน หลายอัตรา ดังนี้

  1. ตำแหน่ง นักบริการการศึกษา ปริญญาโทด้านวิทยาศาสตร์หรือวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา 
  2. ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ ปริญญาโทด้านวิทยาศาสตร์หรือวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา 
  3. ตำแหน่ง นักพัฒนาการศึกษา ปริญญาโทด้านวิทยาศาสตร์หรือวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา 
  4. ตำแหน่ง นักสารสนเทศ ปริญญาตรีด้านวิทยาศาสตร์หรือวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา 
  5. ตำแหน่ง นักบริการการศึกษา ปริญญาตรีด้านวิทยาศาสตร์หรือวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา 
  6. ตำแหน่ง นักบริหารจัดการเทคโนโลยีเชิงธุรกิจ ปริญญาโทด้านวิทยาศาสตร์หรือวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา 

ผู้ที่ประสงค์จะสมัครให้ยื่นหลักฐานที่ใช้ในการสมัครผ่านทาง https://forms.office.com/r/NE3Gk6e4Uf
ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์สอบทาง www.kmutt.ac.th/other-jobs/announcement-of-exam-names/

ติดต่อสอบถามรายละเอียด : 02-470-8076 (คุณหรรษภัคสรณ์)

ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 4 กรกฎาคม 2565

ดาวน์โหลด 17/06/22 - 04/07/22
สำนักงานอำนวยการ สำนักงานอธิการบดี

รับสมัครบุคคลภายในเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานในตำแหน่ง นักบริหารงานทั่วไป วุฒิปริญญาตรี จำนวน 1 อัตรา 

ผู้ที่ประสงค์จะสมัครให้ยื่นหลักฐานที่ใช้ในการสมัครผ่านทาง https://forms.office.com/r/NE3Gk6e4Uf
ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์สอบทาง www.kmutt.ac.th/other-jobs/announcement-of-exam-names/

ติดต่อสอบถามรายละเอียด : 02-470-8076 (คุณหรรษภัคสรณ์)

ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 4 กรกฎาคม 2565

ดาวน์โหลด 17/06/22 - 04/07/22
สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล

รับสมัครบุคคลภายในมหาวิทยาลัย เพื่อเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยในตำแหน่ง นักบริหารงานบุคคล จำนวน 2 อัตรา 

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ผู้ที่ประสงค์จะสมัครให้ยื่นหลักฐานที่ใช้ในการสมัครผ่านทาง https://forms.office.com/r/NE3Gk6e4Uf

และประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์สอบทาง www.kmutt.ac.th/other-jobs/announcement-of-exam-names/

ดาวน์โหลด 10/06/22 - 24/06/22

สมัครงาน

สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล

อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140

โทรศัพท์ : 0 2470 8071-84 | โทรศัพท์ : 0 2470 8073

Top