มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (บางมด)

มจธ. (บางมด) ตั้งอยู่เลขที่ 126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140 มีพื้นที่รวมทั้งสิ้น 142 ไร่ 90 ตารางวา โดยแบ่งเป็นพื้นที่เช่าสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ 134 ไร่ 2 งาน 26 ตารางวา และพื้นที่ที่มหาวิทยาลัยซื้อเพิ่มเติม 7 ไร่ 2 งาน 64 ตารางวา มจธ. (บางมด) ถือเป็นพื้นที่หลักและเป็นศูนย์กลางในการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย มจธ. (บางมด) มีอาคารจำนวน 39 หลัง มีพื้นที่ใช้สอยรวม 339,805.55 ตารางเมตร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (บางมด)

126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140

โทรศัพท์ : 0 2470 8000

โทรสาร : 0 2427 9860


การเดินทาง:

รถโดยสารประจำทางที่ผ่านมหาวิทยาลัยฯ (ถนนประชาอุทิศ)

 • สายรถ 75 เส้นทางเดินรถ วัดพุทธบูชา – หัวลำโพง
 • สายรถ 21 เส้นทางเดินรถ วัดคู่สร้าง – จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รถโดยสารประจำทางที่สามารถมาถึงมหาวิทยาลัยรถโดยสารประจำทางหลายสาย สามารถเดินทางมาถึงมหาวิทยาลัยได้ โดยต้องมาลงถนนสุขสวัสดิ์ – ถนนราษฎร์บูรณะ และขึ้นรถโดยสารประจำทางที่ผ่านมหาวิทยาลัย หรือรถโดยสารขนาดเล็ก
 • สายรถ 142 เส้นทางเดินรถ การเคหะ ชุมชนธนบุรี – อู่ฟาร์มจระเข้ (สมุทรปราการ)
 • สายรถ 141 เส้นทางเดินรถ แสมดำ – จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • สายรถ 140 เส้นทางเดินรถ อนุสาวรีย์ชัยฯ – แสมดำ
 • สายรถ 138 เส้นทางเดินรถ พระประแดง – หมอชิตใหม่
 • สายรถ 82 เส้นทางเดินรถ พระประแดง – สนามหลวง
 • สายรถ 20 เส้นทางเดินรถ สุขสวัสดิ์ – ท่าดินแดง
 • สายรถ 6 เส้นทางเดินรถ พระประแดง – เทเวศร์

สอบถามเส้นทางเดินรถโดยสารประจำทาง โทร. 1348 และ เว็บไซต์ของ เว็บไซต์ของ ขสมก.

 • สายรถ 99 เส้นทางเดินรถ บางปะกอก – ทุ่งครุ
 • สายรถ 90 เส้นทางเดินรถ ตลาดบางปะกอก – วัดทุ่งครุ
 • สายรถ 88 เส้นทางเดินรถ บิ๊กซี (บางปะกอก) – ทุ่งครุ
 • สายรถ 77 เส้นทางเดินรถ บิ๊กซี (ราษฎร์บูรณะ) – วัดพุทธบูชา

การเดินทางโดยรถไฟฟ้าบีทีเอสให้ลงที่ สถานีวงเวียนใหญ่

ออกทางออก 2 จากนั้นต่อรถโดยสารประจำทางสาย 120, สาย 57 ลงดาวคนอง จากนั้นต่อรถโดยสารประจำทางสาย 75, สาย 21 ซึ่งผ่านด้านหน้ามหาวิทยาลัย

Top