ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง มจธ.

หน่วยงาน รายการ ( 3477 รายการ ) ประเภทข่าวจัดซื้อ วันเผยแพร่
สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำเว็บไซต์ข้อมูลของผู้มีความสามารถพิเศษ สำหรับโครงการ RAC จำนวน ๑ งาน

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 29/05/24
สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างก่อสร้างฐานรากเพื่อติดตั้งถังเก็บน้ำแชมเปญ ขนาด 20 ลบ.เมตร  จำนวน 1 งาน

ประกาศสาระสำคัญในสัญญา 29/05/24
สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาเครื่องวัดและบันทึกแสงสำหรับเซ็นเซอร์ใต้น้ำ แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด

ประกาศสาระสำคัญในสัญญา 29/05/24
โรงงานต้นแบบผลิตยาชีววัตถุแห่งชาติ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 29/05/24
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศเชิญชวนซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการ แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด

ประกาศเชิญชวน 29/05/24
สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาเครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมชนิด 96 หลุม แบบความเร็วสูง (High speed Touch PCR Thermal cycle)แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียนกรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด

ประกาศสาระสำคัญในสัญญา 29/05/24
สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาตู้แช่เเข็ง -30 องศาเซลเซียส สำหรับเก็บสารชีวโมเลกุล แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ตู้

ประกาศสาระสำคัญในสัญญา 29/05/24
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างทาสีภายในชั้น ๓ และโถงทางเดิน อาคารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 29/05/24
สำนักคอมพิวเตอร์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (Notebook) แบบที่ 2 จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 29/05/24
สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาขาย เครื่องมือสำหรับการวิเคราะห์อายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ จำนวน 1 ชุด  

ประกาศสาระสำคัญในสัญญา 29/05/24
1 2 3 348

ติดต่อสอบถามเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง

สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140

เว็บไซต์ : http://pam.kmutt.ac.th

Top