ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง มจธ.

หน่วยงาน รายการ ( 2198 รายการ ) ประเภทข่าวจัดซื้อ วันเผยแพร่
สำนักคอมพิวเตอร์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเดินสายสัญญาณใยแก้วนำแสงภายในอาคาร จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 24/03/23
สำนักคอมพิวเตอร์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเดินสายสัญญาณใยแก้วนำแสงภายในอาคารเรียนรวม จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 24/03/23
สำนักหอสมุด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสิทธิในการเข้าใช้โปรแกรม Turnitin ระยะเวลา 12 เดือน จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 21/03/23
สำนักหอสมุด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสิทธิในการเข้าใช้ OpenAthens ระยะเวลา 12 เดือน จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 21/03/23
สำนักบริหารอาคารและสถานที่

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จ้างซ่อมลิฟต์ ยี่ห้อ Hitachi อาคารเรียนรวม 3 จำนวน 2 รายการ

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 21/03/23
โรงงานต้นแบบผลิตยาชีววัตถุแห่งชาติ

เปิดเผยราคากลางงานจ้างเหมาซ่อมแซมลิฟต์ ยี่ห้อโคเน่ ขนาด 1,350 กิโลกรัม อาคารโรงงานต้นแบบผลิตยาชีววัตถุแห่งชาติ  จำนวน 1 ชุด             

ประกาศราคากลาง 21/03/23
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดแว่นตาโลกเสมือน 3 มิติ และสาย Data link จำนวน 11 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 20/03/23
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโปรแกรมแบบจำลองการวางแผน และการจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการ (MIKE HYDRO BASIN) จำนวน 1 โปรแกรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 20/03/23
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องยูนิเวอร์แซลเทสติ้งแมชชีน จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 20/03/23
สำนักคอมพิวเตอร์

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ขออนุญาตให้ใช้สิทธิในการใช้บริการระบบลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Digital Certificate) On Cloud ระยะเวลา 6 เดือน จำนวน 1 license

ประกาศสาระสำคัญในสัญญา 20/03/23
1 2 3 220

ติดต่อสอบถามเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง

สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140

เว็บไซต์ : http://pam.kmutt.ac.th

Top