ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง มจธ.

หน่วยงาน รายการ ( 1849 รายการ ) ประเภทข่าวจัดซื้อ วันเผยแพร่
สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างทำครุภัณฑ์โรงเพาะปลูกอ้อยและพืชทดลอง แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ ชุด

ประกาศสาระสำคัญในสัญญา 30/11/22
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศเปิดเผยราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงพื้นที่ชั้น ๓ อาคารหอประชุม ตำบลรางบัว อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี จำนวน ๑ รายการ

ประกาศราคากลาง 30/11/22
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงพื้นที่ชั้น ๓ อาคารหอประชุม ตำบลรางบัว อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี จำนวน ๑ รายการ

ประกาศเชิญชวน 30/11/22
สำนักคอมพิวเตอร์

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา/ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง งานซื้อฮาร์ดดิสก์ (Harddisk) จำนวน 5 รายการ

ประกาศสาระสำคัญในสัญญา 30/11/22
สำนักคอมพิวเตอร์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์สำหรับระบบเครือข่ายอาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 1,3,4,6และ 7 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 29/11/22
สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำระบบควบคุมตู้รมก๊าซโอโซน จำนวน ๒ ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 28/11/22
สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างออกแบบและสร้างชุดรมก๊าซโอโซน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 28/11/22
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศ ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดและเสื่อมสภาพ จำนวน 1,092 รายการ

ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ 28/11/22
สำนักบริหารอาคารและสถานที่

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงอาคารอุตสาหการ 4 เป็นพื้นที่การเรียนรู้สำหรับนักศึกษา แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 รายการ

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 28/11/22
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2565 ของสำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรกายภาพ มจธ.บางขุนเทียน จำนวน 2 รายการ

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 25/11/22
1 2 3 185

ติดต่อสอบถามเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง

สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140

เว็บไซต์ : http://pam.kmutt.ac.th

Top