ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง มจธ.

หน่วยงาน รายการ ( 3121 รายการ ) ประเภทข่าวจัดซื้อ วันเผยแพร่
สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์สำหรับช่วยในการเชื่อมต่ออุปกรณ์บันทึกข้อมูล จำนวน 1 เครื่อง

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 21/02/24
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อชุดฝึกพร้อมเครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 12 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 21/02/24
วิทยาลัยสหวิทยาการ

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อสิทธิการใช้พื้นที่จัดเก็บข้อมูลผ่านเว็บ ประจำเดือนมีนาคม 2567 จำนวน 1 รายการ

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 21/02/24
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานซื้อเครื่องฉายภาพวิดิโอโปรเจ็คเตอร์ จำนวน 5 เครื่อง

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 20/02/24
สำนักคอมพิวเตอร์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าใช้บริการอินเทอร์เน็ตระยะเวลา 5 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 20/02/24
กลุ่มงานการสื่อสารเชิงกลยุทธ์และการตลาด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการตรวจติดตาม และรวบรวมข่าวสารจากสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อออนไลน์และสื่อสังคมออนไลน์ ของ มจธ. ปี 2567 จำนวน 12 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 19/02/24
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

จ้างออกแบบเว็บไซต์ รูปแบบ UX/UIจากโครงการ ดิจิทัลแพลตฟอร์มสำหรับเก็บรวบรวมองค์ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านนวัตกรรมสร้างสรรค์
จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 16/02/24
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดและเสื่อมสภาพ จำนวน 317 รายการ

ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ 15/02/24
ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์

ซื้อเครื่องดูดควันสารเคมี จำนวน 1 ชุด

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 14/02/24
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศผลผู้ชนะการประมูลการขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดและเสื่อมสภาพ จำนวน 11 รายการ

ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ 13/02/24
1 2 3 313

ติดต่อสอบถามเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง

สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140

เว็บไซต์ : http://pam.kmutt.ac.th

Top