ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง มจธ.

หน่วยงาน รายการ ( 2744 รายการ ) ประเภทข่าวจัดซื้อ วันเผยแพร่
สำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์คู่มือการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 19/09/23
วิทยาลัยสหวิทยาการ

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อสิทธิแบบทดสอบสำหรับตรวจและวิเคราะห์ผลแบบทดสอบ Personality and Job Preferences Test ระยะเวลา 2 ปี จำนวน 500 คน

ประกาศสาระสำคัญในสัญญา 19/09/23
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศแผนการจ้างเหมาเจาะสำรวจชั้นกากแร่ โดยวิธี SPT และ Rotary Drilling  พร้อมทดสอบเชิงวิศวกรรม จำนวน ๑ งาน

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 19/09/23
สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผลิตวีดิโอเพื่อสื่อสารผลงานวิจัย มจธ. ประจำปี ๒๕๖๖ จำนวน ๖ คลิป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 18/09/23
สำนักคอมพิวเตอร์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการบำรุงรักษาระบบสารสนเทศสำนักงานห้องเรียนวิศว์-วิทย์ จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 18/09/23
สำนักคอมพิวเตอร์

ประกาศสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาศึกษาความต้องการ (User Research) กลุ่มนักศึกษาเก่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าธนบุรี เพื่อการออกแบบประสบการณ์ Alumni Modlink Application จำนวน 1 งาน

ประกาศสาระสำคัญในสัญญา 18/09/23
สำนักคอมพิวเตอร์

ประกาศสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาเดินสายสัญญาณใยแก้วนำแสงภายในอาคารเรียนปฏิบัติการคณะทรัพยากรชีวภาพเทคโนโลยี (A3) และอาคารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (A2) จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศสาระสำคัญในสัญญา 18/09/23
สำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทดสอบความเป็นพิษเฉียบพลัน (Acute oral and dermal toxicity) ในสัตว์ทดลอง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 15/09/23
สำนักหอสมุด

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 4 รายการ

ประกาศสาระสำคัญในสัญญา 14/09/23
สำนักหอสมุด

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV) จำนวน 1 ระบบ

ประกาศสาระสำคัญในสัญญา 14/09/23
1 2 3 275

ติดต่อสอบถามเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง

สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140

เว็บไซต์ : http://pam.kmutt.ac.th

Top