นักศึกษาเก่า

Get to know KMUTT alumni who have characterized our tradition of excellence and brought credit to the University by their personal success,professional accomplishment, or charitable service

นักศึกษาเก่า

Get to know KMUTT alumni who have characterized our tradition of excellence and brought credit to the University by their personal success,professional accomplishment, or charitable service

นักศึกษาเก่า

นักศึกษาเก่าดีเด่น

ในแต่ละปีมีบัณฑิตจาก มจธ. ที่สำเร็จการศึกษาและประสบความสำเร็จในสาขาอาชีพของตนเป็นจำนวนมาก ซึ่งหลายคนได้นำความรู้ความสามารถไปช่วยเหลือและพัฒนาชุมชน สังคมของตนอย่างต่อเนื่องจนได้รับการยอมรับในความสำเร็จของพวกเขาเหล่านั้นนำมาซึ่งชื่อเสียงและความภาคภูมิใจให้กับมหาวิทยาลัยในฐานะนักศึกษาเก่า

เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติและนำเสนอมุมมองแห่งความสำเร็จของนักศึกษาเก่าของ มจธ. สามารถส่งข้อมูลให้กับกลุ่มงานนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

กลุ่มงานนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ สำนักงานมหาวิทยาลัยสัมพันธ์

โทรศัพท์ : 0 2470 8094,0 2470 8254
อีเมล : alumni.kmutt@kmutt.ac.th
Facebook : Alumni Relations KMUTT
Youtube : University Relations Office KMUTT
Line Official : @uro.kmutt

นักศึกษาเก่า มจธ. สามารถร่วมสนับสนุนมหาวิทยาลัยในรูปแบบต่างๆ เช่น การร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัยในโอกาสต่างๆ การสนับสนุนสถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การมอบโอกาสทางการศึกษาให้กับรุ่นน้องด้วยการบริจาคเงินเข้ากองทุนพิพัฒน์อนาคต (Defining future fund)


Alumni Of the month

1 2 3

กลุ่มงานนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ สำนักงานมหาวิทยาลัยสัมพันธ์

โทรศัพท์ : 0 2470 8094,0 2470 8254

อีเมล : alumni.kmutt@kmutt.ac.th

Facebook : Alumni Relations KMUTT

Youtube : University Relations Office KMUTT

Line Official : @uro.kmutt

Top