ร่วมงานกับ มจธ.

ประกาศรับสมัครงาน

หน่วยงานที่รับสมัคร ตำแหน่งงาน รายละเอียด ระยะเวลารับสมัคร
สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร

นักบริหารจัดการเทคโนโลยีเชิงธุรกิจ จำนวน 1 อัตรา
นักบริหารงานทั่วไป   จำนวน 1 อัตรา

ดาวน์โหลด 23/07/20 - 30/09/20
ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักบริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา

- -
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

รับสมัครลูกจ้างเหมาปฏิบัติงาน จำนวน 2 อัตรา

- 24/08/20 - 31/08/20

สมัครงาน

สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล

อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140

โทรศัพท์ : 0 2470 8071-84 | โทรศัพท์ : 0 2470 8073

Top