ร่วมงานกับ มจธ.

ประกาศรับสมัคร (ลูกจ้างมหาวิทยาลัย/ ลูกจ้างโครงการ/ ลูกจ้างชั่วคราว)

หน่วยงานที่รับสมัคร ตำแหน่งงาน รายละเอียด ระยะเวลารับสมัคร
คณะวิทยาศาสตร์

รับสมัครลูกจ้างจ้างเหมา ตำแหน่ง นักบริการการศึกษา

วุฒิปริญญาตรี/โท อัตราค่าจ้าง 15,000 – 24,000 บาท/เดือน

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 20-31 ธันวาคม 2564 (รายละเอียดเพิ่มเติมตามไฟล์แนบ)

สอบถามเพิ่มเติมติดต่อ คุณอารยา (ฝ่ายบุคคล)โทร. 082-2362877

ดาวน์โหลด 20/12/21 - 31/12/21
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์

ลูกจ้างโครงการ ตำแหน่ง นักบริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา (วุฒิปริญญาตรี)

รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย
ผู้สมัครสามารถส่งประวัติย่อพร้อมเอกสารประกอบการพิจารณามาที่
e-mail: putsadee.rac@kmutt.ac.th และสำเนาถึง: ceadmin@mail.kmutt.ac.th โดยระบุหัวข้อเรื่อง “สมัครงานโครงการ CET”

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันศุกร์ที่ 24 ธันวาคม 2564

ข้อมูลเพิ่มเติม 089-6839900 และ 086-3758725 (คุณสุชาดา)

ดาวน์โหลด 10/12/21 - 24/12/21
สำนักงานวิชาศึกษาทั่วไป คณะศิลปศาสตร์

รับสมัครงาน 25 ตำแหน่ง ได้แก่ ผู้ช่วยดูแลกลุ่มกิจกรรม (LA) ผู้ช่วยสอน (TA) และผู้ช่วยวิจัย (RA) ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2564

ปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานของคณะศิลปศาสตร์ จำนวนผู้ช่วยดูแลกลุ่มกิจกรรม (LA) 2 อัตรา นักศึกษาทุนผู้ช่วยสอน (TA) 19 ทุน และ ทุนผู้ช่วยวิจัย (RA) 4 ทุน
มีรายละเอียดตามเอกสารแนบ

รับสมัคร     ตั้งแต่วันพุธที่ 8 – 22 ธันวาคม 2564 
สอบสัมภาษณ์      วันอังคารที่ 28 ธันวาคม 2564 เวลา 9.30 น. เป็นต้นไป ผ่าน Zoom Application โดยจะส่ง Link ให้ผู้สมัครทาง E-mail
ประกาศผล     วันศุกร์ที่ 31 ธันวาคม 2564
วันที่เริ่มปฏิบัติงาน  วันอังคารที่ 4 มกราคม 2565

ดาวน์โหลด 08/12/21 - 22/12/21
สำนักอุทยานวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรม

รับสมัครลูกจ้าง – ตำแหน่งนักบริหารงานทั่วไป วุฒิปริญญาตรี จำนวน 1 อัตรา (ด้านการออกแบบ)

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 20 ธันวาคม 2564

รายละเอียดคุณสมบัติและลักษณะงานสามารถดาวน์โหลดจากเอกสารที่แนบ ผู้สมัครสามารถส่งเอกสารหลักฐานการสมัครมาที่ E-mail: warisara.boo@mail.kmutt.ac.th , kmutt.sai@gmail.com โปรดระบุหัวข้อ “สมัครงาน_ชื่อตำแหน่ง”

ดาวน์โหลด 01/12/21 - 20/12/21
สํานักอุทยานวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรม

รับสมัครลูกจ้าง

  • ตําแหน่งนักบริหารจัดการเทคโนโลยีเชิงธุรกิจ วุฒิปริญญาโท จํานวน 2 อัตรา
  • ตําแหน่งนักบริหารงานทั่วไป วุฒิปริญญาตรี จํานวน 1 อัตรา (ด้านธุรการ)

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2564 

รายละเอียดคุณสมบัติและลักษณะงานสามารถดาวน์โหลดจากเอกสารที่แนบ ผู้สมัครสามารถส่งเอกสารหลักฐานการสมัครมาที่ E-mail: warisara.boo@mail.kmutt.ac.th , kmutt.sai@gmail.com โปรดระบุหัวข้อ “สมัครงาน_ชื่อตำแหน่ง”

ดาวน์โหลด 01/12/21 - 30/12/21
สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร

ลูกจ้างจ้างเหมา ตำแหน่ง นักบริหารจัดการเทคโนโลยีเชิงธุรกิจ 1 อัตรา

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2564

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

วิธีการสมัคร
ส่ง Resume แนบรูปถ่าย (มุมบนขวา) และ Transcript มาที่ อีเมล :  tto@kmutt.ac.th
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ ดร.อมรรัตน์หรือ ดร.จีสุดา โทร 02-470-9626

ดาวน์โหลด 16/11/21 - 31/12/21
สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร

เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ จำนวน 1 ตำแหน่ง

วิธีการสมัคร   

  1. สมัครทาง E-mail ได้ที่ คุณขนิษฐา สุขพรต (kanitha.suk@kmutt.ac.th) 
  2. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ คุณญาณี นาแถมพลอย (yanee.nat@mail.kmutt.ac.th) โทร. 0-2470-9687 หรือ คุณเพ็ญบุญญา บุณยเลขา (phenbunya.boo@kmutt.ac.th) โทร. 02-470-9625

ดาวน์โหลด 15/11/21 - 20/12/21
ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ลูกจ้างจ้างเหมา ตำแหน่ง นักบริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา

1. กำหนดการสอบสัมภาษณ์ในวันศุกร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.30 – 13.30 น.

2. สถานที่ ณ ห้องประชุม MI 405 ชั้น 4 อาคารภาควิชาจุลชีววิทยา (N6)

3. รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ จำนวน 4 คน มีรายชื่อและรายละเอียดตามไฟล์ PDF ที่แนบประกาศมาด้วยพร้อมนี้

ดาวน์โหลด 05/11/21 - 05/11/21
บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม

ลูกจ้างมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักบริการการศึกษา จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

ดาวน์โหลด 01/11/21 - 15/11/21
คณะวิทยาศาสตร์

รับสมัครลูกจ้างเหมา ตำแหน่ง นักพัฒนาการศึกษา วุฒิปริญญาตรี/โท จำนวน 1 อัตรา

ค่าจ้าง 15,000 – 24,000 บาท/เดือน

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 25-31 ตุลาคม 2564

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารดาวน์โหลด

สอบถามเพิ่มเติมติดต่อ คุณอารยา (ฝ่ายบุคคล) โทร. 082-2362877

ดาวน์โหลด 25/10/21 - 31/10/21
1 2 3 5

สมัครงาน

สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล

อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140

โทรศัพท์ : 0 2470 8071-84 | โทรศัพท์ : 0 2470 8073

Top