ร่วมงานกับ มจธ.

ประกาศรับสมัคร (ลูกจ้างมหาวิทยาลัย/ ลูกจ้างโครงการ/ ลูกจ้างชั่วคราว)

หน่วยงานที่รับสมัคร ตำแหน่งงาน รายละเอียด ระยะเวลารับสมัคร
บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม

ลูกจ้างมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักบริการการศึกษา จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

ดาวน์โหลด 01/11/21 - 15/11/21
คณะวิทยาศาสตร์

รับสมัครลูกจ้างเหมา ตำแหน่ง นักพัฒนาการศึกษา วุฒิปริญญาตรี/โท จำนวน 1 อัตรา

ค่าจ้าง 15,000 – 24,000 บาท/เดือน

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 25-31 ตุลาคม 2564

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารดาวน์โหลด

สอบถามเพิ่มเติมติดต่อ คุณอารยา (ฝ่ายบุคคล) โทร. 082-2362877

ดาวน์โหลด 25/10/21 - 31/10/21
สำนักอุทยานวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรม

รับสมัครลูกจ้าง
ตำแหน่ง นักบริหารจัดการเทคโนโลยีเชิงธุรกิจ วุฒิปริญญาโท จำนวน 3 อัตรา
ตำแหน่งนักบริหารงานทั่วไป วุฒิปริญญาตรี จำนวน 1 อัตรา (ด้านบริหารธุรกิจ)
ตำแหน่งนักบริหารงานทั่วไป วุฒิปริญญาตรี จำนวน 1 อัตรา (ด้านธุรการ)

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 ตุลาคม 2564 

รายละเอียดคุณสมบัติและลักษณะงานสามารถดาวน์โหลดจากเอกสารที่แนบ
ผู้สมัครสามารถส่งเอกสารหลักฐานการสมัครมาที่ E-mail: warisara.boo@mail.kmutt.ac.th , kmutt.sai@gmail.com โปรดระบุหัวข้อ “สมัครงาน_ชื่อตำแหน่ง”

ดาวน์โหลด 20/10/21 - 30/10/21
สำนักงานห้องเรียนวิศว์-วิทย์ (KOSEN KMUTT)

รับสมัครลูกจ้างโครงการ ตำแหน่ง อาจารย์สอนภาษาญี่ปุ่น จำนวน 2 อัตรา
Japanese Language LecturerSenior Level, Junior Level)
日本語講師(シニアクラス・ジュニアクラス) 募集

ส่งเอกสารประกอบการสมัคร : 11 ตุลาคม – 8 พฤศจิกายน 2564

Application Deadline  : 13.00hrs., 8th, November, 2021


ศึกษารายละเอียดและวิธีการสมัครที่เอกสารดาวน์โหลด
Please see the document attached for more details

Contact Information 

Registered Non-Profit Organization Asia SEED 

(The organization which supports KOSEN KMUTT to implement the project) Location: Suitengu-Hokushin-Bldg., 7F 1-39-5 Nihonbashi-Kakigara-cho, Chuo ku, Tokyo 103-0014, JAPAN 

TEL: +81-3-6206-2222 Email: yano@asiaseed.org 

Person in charge: Yano (Mr) 

Further information about KOSEN KMUTT: Mr.sutheerada Jiarasuksakun Email: sutheerada.jia@kmutt.ac.th

ดาวน์โหลด 11/10/21 - 08/11/21
สำนักงานห้องเรียนวิศว์-วิทย์ สถาบันการเรียนรู้

รับสมัคลูกจ้างโครงการ ตำแหน่ง อาจารย์มัธยม จำนวน 11 อัตรา

ระดับวุฒิการศึกษาปริญญาโทหรือปริญญาเอก 

  • สาขาวิศวกรรมอัตโนมัติจำนวน 3 อัตรา 
  • สาขาวิศวกรรมชีวภาพ จำนวน 1 อัตรา 
  • สาขาคณิตศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา 
  • สาขาเคมีจำนวน 1 อัตรา 
  • สาขาสังคมศึกษา (ประวัติศาสตร์) จำนวน 1 อัตรา 
  • สาขาภาษาไทย จำนวน 1 อัตรา 

ระดับวุฒิการศึกษาปริญญาโท 

  • สาขาพลศึกษา จำนวน 1 อัตรา
  • อาจารย์ประจำหอพัก จำนวน 1 อัตรา

สามารถศึกษารายละเอียดได้ที่เอกสารดาวน์โหลด

ระยะเวลาการรับสมัคร: 8 – 20 ตุลาคม 2564  

กระบวนการพิจารณาคัดเลือก 

1) พิจารณาจากเอกสาร / หลักฐานประกอบ 
2) การสอบสัมภาษณ์ 
3) การสอบสอน (เฉพาะตำแหน่งอาจารย์) 

วิธีการสมัคร 

ส่งเอกสารในรูปแบบ PDF มาที่ e-mail: esc@mail.kmutt.ac.th 
ระบุหัวข้อ “สมัครงานสำนักงานห้องเรียนวิศว์-วิทย์” ภายในวันที่ 20 ตุลาคม 2564 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ  

คุณสุธีรดา เจียรสุขสกุล/ คุณนิธิรุจน์ พงศ์สิริเมธี โทร 02-470-8386

ดาวน์โหลด 08/10/21 - 20/10/21
ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์

รับสมัครลูกจ้างจ้างเหมา ตำแหน่ง นักบริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา

ปฏิบัติงาน
1. งานงบประมาณและแผน/การเงินและบัญชี
2. งานพัสดุ-ครุภัณฑ์
3. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

อัตราค่าจ้าง 15,000 – 20,500 บาท/ เดือน

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 4 – 15 ตุลาคม 2564

ศึกษารายละเอียดได้ตามเอกสารที่แนบ

ส่ง Resume, สำเนาหลักฐานจบการศึกษา, สำเนาบัตรประชาชน มาที่ e-mail :
suntaree.suk@kmutt.ac.th

ระบุว่าสนใจสมัครงานในตำแหน่ง นักบริหารงานทั่วไป

กำหนดการสัมภาษณ์ออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 18 – 22 ตุลาคม 2564 (แจ้งให้ทราบภายหลัง)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ คุณณัฏฐิฏา สุขเกษม โทร. 097 2344249

ดาวน์โหลด 04/10/21 - 15/10/21
คณะวิทยาศาสตร์

รับสมัครลูกจ้างจ้างเหมา ตำแหน่ง นักบริหารงานทั่วไป จำนวน 2 อัตรา (ปฏิบัติงานด้านจัดซื้อจัดจ้าง พัสดุ-ครุภัณฑ์)

อัตราค่าจ้าง 15,000 – 20,500 บาท/เดือน เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 – 7 ตุลาคม 2564 (รายละเอียดเพิ่มเติมตามไฟล์แนบ)

สอบถามเพิ่มเติมติดต่อ คุณอารยา เข็มวงศ์ทอง
โทร. 082-2362877

ดาวน์โหลด 01/10/21 - 07/10/21
สถาบันการเรียนรู้

รับสมัครลูกจ้างโครงการ ตำแหน่ง นักบริหารงานทั่วไป (ผู้ประสานงานโครงการ) จำนวน 1 อัตรา

ศึกษาข้อมูล รายละเอียดและคุณสมบัติตามตำแหน่งงานโดยดาวน์โหลดที่เอกสารแนบ
ส่งใบสมัครและหลักฐานต่าง ๆ ผ่าน Google Form ที่ https://bit.ly/3A8RBjD
ตั้งแต่วันนี้ – 20 ตุลาคม 2564

ติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณสิริอร, คุณจิราพรรณ โทร. 02 470 8392 , 080 235 5334

ดาวน์โหลด 24/09/21 - 20/10/21
สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร

รับสมัครลูกจ้างโครงการ 1 อัตรา ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ ปฏิบัติงานภายใต้โครงการการบ่มเพาะนักวิจัยศักยภาพสูงเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมฐานชีวภาพ (Bioeconomy)

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 15 ตุลาคม 2564

ศึกษารายละเอียดของการรับสมัครที่เอกสารเพิ่มเติม

ดาวน์โหลด 21/09/21 - 15/10/21
สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร

รับสมัครลูกจ้าง ตำแหน่ง นักบริการการศึกษา ปฏิบัติงานด้านยุทธศาสตร์การวิจัย จำนวน 1 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

ตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 15 ตุลาคม 2564

ศึกษารายละเอียดคุณสมบัติและวิธีการสมัครตามเอกสารที่แนบ 

สมัครทาง E-mail ได้ที่ คุณขนิษฐา สุขพรต (kanitha.suk@kmutt.ac.th

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ คุณทิยดา ปิยะวงษ์ณรัตน์ (thiyada.piy@mail.kmutt.ac.th) หรือคุณศุภวัช  ปิ่นแก้ว (supawach.pin@mail.kmutt.ac.th) โทร. 0-2470-9651

ดาวน์โหลด 14/09/21 - 15/10/21
1 2 3 4

สมัครงาน

สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล

อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140

โทรศัพท์ : 0 2470 8071-84 | โทรศัพท์ : 0 2470 8073

Top