ร่วมงานกับ มจธ.

ประกาศรายชื่อสอบ / สัมภาษณ์

หน่วยงานที่รับสมัคร ตำแหน่งงาน รายละเอียด วันที่ประกาศ
มจธ. ร่วมกับ กระทรวง อว.

รับสมัครงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)

 • รับสมัคร ประชาชนทั่วไป 200 อัตรา
  วุฒิการศึกษา : ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
  เงินเดือน : 9,000 บาท/เดือน (ระยะเวลา 12 เดือน)
  เป็นผู้ว่างงาน / ไม่มีงานประจำ
  เป็นประชาชนในพื้นที่ หรือพื้นที่ใกล้เคียง
 • รับสมัคร ประเภทบัณฑิตจบใหม่ 400 อัตรา
  วุฒิการศึกษา : จบปริญญาตรีทุกสาขา (ไม่เกิน 3 ปี)
  เงินเดือน : 15,000 บาท/เดือน (ระยะเวลา 12 เดือน)
  เป็นผู้ว่างงาน / ไม่มีงานประจำ
  มีความสามารถด้านการใช้คอมพิวเตอร์
 • รับสมัคร นักศึกษา 200 อัตรา
  วุฒิการศึกษา : กำลังศึกษาระดับอุดมศึกษา อาชีวศึกษา
  เงินเดือน : 5,000 บาท/เดือน (ระยะเวลา 12 เดือน)
  เป็นผู้ว่างงาน / ไม่มีงานประจำ
ดาวน์โหลด 16/12/20 - 15/01/21

สมัครงาน

สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล

อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140

โทรศัพท์ : 0 2470 8071-84 | โทรศัพท์ : 0 2470 8073

Top