ร่วมงานกับ มจธ.

ประกาศรายชื่อสอบ / สัมภาษณ์ (ลูกจ้างมหาวิทยาลัย/ ลูกจ้างโครงการ/ ลูกจ้างชั่วคราว)

หน่วยงานที่รับสมัคร ตำแหน่งงาน รายละเอียด วันที่ประกาศ
ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ลูกจ้างจ้างเหมา ตำแหน่ง นักบริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา

1. กำหนดการสอบสัมภาษณ์ในวันศุกร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.30 – 13.30 น.

2. สถานที่ ณ ห้องประชุม MI 405 ชั้น 4 อาคารภาควิชาจุลชีววิทยา (N6)

3. รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ จำนวน 4 คน มีรายชื่อและรายละเอียดตามไฟล์ PDF ที่แนบประกาศมาด้วยพร้อมนี้

ดาวน์โหลด 05/11/21 - 05/11/21

สมัครงาน

สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล

อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140

โทรศัพท์ : 0 2470 8071-84 | โทรศัพท์ : 0 2470 8073

Top