ร่วมงานกับ มจธ.

ประกาศรายชื่อสอบ / สัมภาษณ์ (ลูกจ้างมหาวิทยาลัย/ ลูกจ้างโครงการ/ ลูกจ้างชั่วคราว)

หน่วยงานที่รับสมัคร ตำแหน่งงาน รายละเอียด วันที่ประกาศ
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ลูกจ้างมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง พนักงานช่วยบริการ จำนวน 1 อัตรา

รายชื่อและรายละเอียดวัน เวลา สถานที่สอบสัมภาษณ์ตามเอกสารแนบ

กำหนดสอบสัมภาษณ์ : วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น.

ดาวน์โหลด -

สมัครงาน

สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล

อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140

โทรศัพท์ : 0 2470 8071-84 | โทรศัพท์ : 0 2470 8073

Top