ร่วมงานกับ มจธ.

ประกาศผลการคัดเลือก (ลูกจ้างมหาวิทยาลัย/ ลูกจ้างโครงการ/ ลูกจ้างชั่วคราว)

หน่วยงานที่รับสมัคร ตำแหน่งงาน รายละเอียด วันที่ประกาศ
ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกลูกจ้างแบบจ้างเหมา ตำแหน่ง นักบริหารงานทั่วไป ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกฯ (รายละเอียดตามไฟล์แนบ)

ดาวน์โหลด -

สมัครงาน

สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล

อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140

โทรศัพท์ : 0 2470 8071-84 | โทรศัพท์ : 0 2470 8073

Top