ร่วมงานกับ มจธ.

ประกาศผลการคัดเลือก (ลูกจ้างมหาวิทยาลัย/ ลูกจ้างโครงการ/ ลูกจ้างชั่วคราว)

หน่วยงานที่รับสมัคร ตำแหน่งงาน รายละเอียด วันที่ประกาศ
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์

ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างแบบจ้างเหมารายเดือน ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 ตำแหน่ง (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

ดาวน์โหลด - 01/03/23
ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์

ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างแบบจ้างเหมารายเดือน ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 ตำแหน่ง (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

ดาวน์โหลด - 28/12/22
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์เพื่อมาตรฐานและอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์

ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างแบบจ้างเหมา ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 ตำแหน่ง (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

ดาวน์โหลด - 29/08/22
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์

ประกาศผลการคัดเลือก ลูกจ้างมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักบริหารงานทั่วไป  (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

ดาวน์โหลด - 08/06/22
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์

ประกาศผลการคัดเลือก ลูกจ้างมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง พนักงานช่วยบริการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

ดาวน์โหลด - 18/02/22
ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกลูกจ้างแบบจ้างเหมา ตำแหน่ง นักบริหารงานทั่วไป ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกฯ (รายละเอียดตามไฟล์แนบ)

ดาวน์โหลด - 05/11/21

สมัครงาน

สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล

อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140

โทรศัพท์ : 0 2470 8071-84 | โทรศัพท์ : 0 2470 8073

Top