ร่วมงานกับ มจธ.

ประกาศรับสมัคร (ลูกจ้างมหาวิทยาลัย/ ลูกจ้างโครงการ/ ลูกจ้างชั่วคราว)

หน่วยงานที่รับสมัคร ตำแหน่งงาน รายละเอียด ระยะเวลารับสมัคร
คณะวิศวกรรมศาสตร์

รับสมัครลูกจ้างมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่ง นักคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ผู้ประสงค์จะสมัครยื่นสมัครได้ที่อีเมล somjai.che@kmutt.ac.th โดยส่งประวัติและหลักฐานต่างๆ มายังงานบุคคล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 5 เมษายน 2565

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02-4709019 (ในเวลาราชการ)

ดาวน์โหลด 24/03/22 - 05/04/22
สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร

รับสมัครลูกจ้าง จำนวน 1 อัตรา  วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาโท สาขาทางวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่วันนี้ เป็นต้นไป   

วิธีการสมัคร  

  1. สมัครทาง E-mail ได้ที่ คุณขนิษฐา สุขพรต (kanitha.suk@kmutt.ac.th)
  2. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ คุณขัตติยา อุ่นใจ (khattiya.oun@kmutt.ac.th) หรือคุณศุภวัช  ปิ่นแก้ว (supawach.pin@kmutt.ac.th) โทร. 0-2470-9651

สามารถดูรายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

ดาวน์โหลด 16/03/22 - 31/03/22
กลุ่มงานตรวจสอบภายใน สำนักงานอธิการบดี

รับสมัครลูกจ้างมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง ผู้ตรวจสอบภายใน จํานวน 2 อัตรา
ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป จํานวน 1 อัตรา

เงื่อนไขการจ้าง ทดลองปฏิบัติงาน 3 เดือนแรก ต่อสัญญาทุก 1 ปี
รายละเอียดของตำแหน่งและคุณสมบัติตามเอกสารแนบ

กําหนดการสมัคร 
ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 เมษายน 2565

วิธีการสมัคร
ส่งหลักฐานการสมัครทาง E – mail ได้ที่: Sirinath.lue@kmutt.ac.th โดยระบุชื่อเรื่อง “สมัครงาน”

ดาวน์โหลด 16/03/22 - 30/04/22
คณะวิทยาศาสตร์

รับสมัครลูกจ้างเหมา ตำแหน่ง นักบริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา (ปฏิบัติงานด้านจัดซื้อจัดจ้าง พัสดุ-ครุภัณฑ์)

คณะวิทยาศาสตร์รับสมัครลูกจ้างจ้างเหมา 1 อัตรา (ระยะเวลาจ้าง 6 เดือน)

วุฒิปริญญาตรี อัตราค่าจ้าง 15,000 – 20,500 บาท/เดือน

สังกัด สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 23 ก.พ. 65 – 4 มี.ค. 65

(รายละเอียดเพิ่มเติมตามไฟล์แนบ)

สอบถามเพิ่มเติมติดต่อ คุณอารยา (ฝ่ายบุคคล) โทร. 082-2362877

ดาวน์โหลด 23/02/22 - 04/03/22
สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (ฟีโบ้)

รับสมัครลูกจ้างมหาวิทยาลัย

ตำแหน่ง วิศวกรซอฟต์แวร์ / โปรแกรมเมอร์ (5 อัตรา)

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ – 22 มิถุนายน 2565
ส่งใบสมัครทางอีเมล kanjana.jan@kmutt.ac.th
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-2470-9691 (คุณกาญจนา)

ดาวน์โหลด 22/02/22 - 22/06/22
ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์

รับสมัคร ลูกจ้างแบบจ้างเหมารายเดือน ตำแหน่ง พนักงานธุรการ / นักบริหารงานทั่วไป

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 ถึง วันที่ 4 มีนาคม 2565

มีรายละเอียดตามประกาศที่จัดส่งมาด้วยพร้อมนี้

ดาวน์โหลด 21/02/22 - 04/03/22
วิศวกรรมศาสตร์

รับสมัครลูกจ้างจ้างเหมามหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักบริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่งพนักงานช่วยบริการ จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียดคุณสมบัติและหน้าที่ความรับผิดชอบตามเอกสารแนบ 

กำหนดการรับสมัคร 

ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 

วิธีการสมัคร 

สมัครทาง E-mail ได้ที่ : benjawan.tho@mail.kmutt.ac.th 

โปรดระบุหัวข้อ “สมัครงาน_ชื่อตำแหน่ง”

ดาวน์โหลด 02/02/22 - 18/02/22
สำนักเคเอกซ์

รับสมัครลูกจ้างมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักบริหารจัดการเทคโนโลยีเชิงธุรกิจ จำนวน 2 อัตรา

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.30 – 17.00 น. (ตามเวลาราชการ) 

สถานที่รับสมัคร / สัมภาษณ

สำนักเคเอกซ์ 110/1 อาคารเคเอกซ์ ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กทม. 10600 โทร: (+66)2 – 4707997
หรือส่งใบสมัครได้ที่ 
E-mail : Khuanruan.jan@kmutt.ac.th 

ดาวน์โหลด 18/01/22 - 18/02/22
สำนักอุทยานวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรม

รับสมัครลูกจ้าง
ตำแหน่ง นักบริหารจัดการเทคโนโลยีเชิงธุรกิจ วุฒิปริญญาโท จำนวน 2 อัตรา
ตำแหน่ง นักบริหารงานทั่วไป วุฒิปริญญาตรี จำนวน 1 อัตรา (ด้านธุรการ)
ตำแหน่ง นักบริหารงานทั่วไป วุฒิปริญญาตรี จำนวน 1 อัตรา (ด้านการออกแบบ)

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2565

รายละเอียดคุณสมบัติและลักษณะงานสามารถดาวน์โหลดจากเอกสารที่แนบ
ผู้สมัครสามารถส่งเอกสารหลักฐานการสมัครมาที่ E-mail: warisara.boo@mail.kmutt.ac.th , kmutt.sai@gmail.com
โปรดระบุหัวข้อ “สมัครงาน_ชื่อตำแหน่ง”

ดาวน์โหลด 17/01/22 - 20/02/22
วิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์

รับสมัครลูกจ้างมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง พนักงานช่วยบริการ จำนวน 1 อัตรา

วิธีการสมัคร 

ส่งเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครมาที่ e-mail : ratree.rod@mail.kmutt.ac.th

ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 28 มกราคม 2565 

หากมีคำถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ คุณราตรี รอดแก้ว
เบอร์ติดต่อ 02-470-9175

ดาวน์โหลด 20/01/22 - 28/01/22
1 5 6 7 8

สมัครงาน

สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล

อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140

โทรศัพท์ : 0 2470 8071-84 | โทรศัพท์ : 0 2470 8073

Top