มจธ. ร่วมงานประชุมวิชาการ UIIN Conference 2023 ส่งเสริมกิจกรรมระหว่างมหาวิทยาลัยและภาคธุรกิจ

KMUTT attended the UIIN Conference 2023 to discuss and promote activities between universities and the business sector.

คณะผู้บริหารและบุคลากรจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) นำโดย รศ. ดร.สุวิทย์ แซ่เตีย อธิการบดี เข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ UIIN (University Industrial Innovation Network) Conference 2023 ซึ่งมุ่งเน้นการส่งเสริมกิจกรรมระหว่างมหาวิทยาลัยและภาคธุรกิจ ระหว่างวันที่ 9 – 11 พฤษภาคม 2566 ณ กรุงบูดาเปสต์ ประเทศฮังการี

โอกาสนี้ ดร.อรกัญญาณี เลี้ยงอิสสระ รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิต และ หัวหน้าศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง (ศศต.) ได้นำเสนอบทความทางวิชาการ เรื่อง University and HRD Co-Designing of Smart Factory People Transformation for Agri-Food Industry พร้อมกันนี้ ผศ. ดร.ประเสริฐ คันธมานนท์ รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายบริหาร ได้หารือกับผู้บริหารของ UIIN เรื่อง ความร่วมมือในอนาคตเพื่อยกระดับการทำงานระหว่างมหาวิทยาลัยกับภาคอุตสาหกรรม และ รศ. ดร.สุวิทย์ แซ่เตีย อธิการบดี เข้ารับมอบโล่จาก UIIN ในฐานะ New Organization Member ซึ่งนับเป็นการยกระดับความสัมพันธ์ระหว่าง มจธ. กับ UIIN หลังจากที่ มจธ. ได้ส่งผู้แทนเข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างต่อเนื่อง