คณะวิทยาศาสตร์ และ คณะครุศาสตร์ฯ มจธ. ผนึกกำลังกับบริษัทเอกชน จัดโครงการฝึกอบรมและแข่งขันทักษะการวัดละเอียดทางมิติด้วยเทคโนโลยี 4.0 ปีที่ 2 ประจำปี 2566 ให้แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาและนักศึกษาระดับอาชีวศึกษา

เมื่อวันเสาร์ที่ 28 ตุลาคม 2566 คณะวิทยาศาสตร์ และ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มจธ. ได้จัดฝึกอบรมภาคปฏิบัติการ เรื่อง “ทักษะการวัดละเอียดทางมิติด้วยดิจิตอลคาลิปเปอร์ ดิจิตอลไมโครมิเตอร์ และดิจิตอลอินดิเคเตอร์ แบบส่งสัญญาณไร้สาย” ให้แก่ ครู นักเรียนระดับมัธยมศึกษาและระดับอาชีวศึกษา ที่ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ จำนวน 60 ท่าน ภายใต้โครงการ “การฝึกอบรมและแข่งขันทักษะการวัดละเอียดทางมิติด้วยเทคโนโลยี 4.0 ประจำปี 2566 (Smart Metrology Training and Competition 2023 หรือ SMTC 2023)” ซึ่งจัดขึ้นเป็นปีที่ 2 โดยได้รับการสนับสนุนจาก บริษัท เอ็มเอสเอ โซลูชั่น จำกัด และ บริษัท มาห์ร เอส.อี.เอ จำกัด

และวันอาทิตย์ที่ 29 ตุลาคม 2566 ได้จัดการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ โดยมีทีมที่ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศจำนวน 20 ทีม จาก 269 ทีม ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผศ. ดร.ตุลา จูฑะรสก คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานในการมอบรางวัลให้แก่ทีมที่ชนะการแข่งขัน โดยมีทีมคณะผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ และ ดร.มลฤดี เรณูสวัสดิ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็มเอสเอ โซลูชั่น จำกัด ร่วมมอบโล่รางวัล ประกาศนียบัตร และเงินรางวัลรวมมูลค่า 70,000 บาท

ทั้งนี้นักเรียนที่ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศในระดับมัธยมศึกษา จะได้รับโควตาเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรม สาขาวิชาฟิสิกส์วัสดุและเครื่องมือทางการแพทย์ และสาขาวิชาฟิสิกส์เชิงทฤษฎีและการวิเคราะห์ข้อมูล ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ อีกด้วย