มจธ. ได้รับการจัดอันดับ มหาวิทยาลัยยั่งยืน UI GreenMetric World University Rankings 2020

มจธ. ได้รับการจัดอันดับ มหาวิทยาลัยยั่งยืน UI GreenMetric World University Rankings 2020อันดับ 3 ของประเทศไทยอันดับ 81 ของโลกจาก 912 มหาวิทยาลัยทั่วโลกการจัดอันดับครั้งนี้ มจธ. มีคะแนนรวม 7,675 คะแนน(ปี 2019 มีคะแนนรวม 6,350 คะแนนอันดับที่ 158 ของโลก)มจธ. ได้นำเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน Sustainable Development Goals (SDGs) 2030 มาเป็นเป้าหมายในการพัฒนา ระบบการจัดการพลังงาน สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และส่งเสริมกิจกรรมให้เกิดการรับรู้และการนำระบบไปสู่การปฏิบัติ ให้ครบถ้วนภายในมหาวิทยาลัย รวมทั้งขยายผลสู่ชุมชนและสังคมภายนอก