มจธ. ให้การต้อนรับ MTJA เยี่ยมชมงานและแลกเปลี่ยนความรู้ด้านงานวิจัย

วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ณ ห้องประชุมประภา ประจักษ์ศุภนิมิต ชั้น 9 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) นำโดย ดร.กัญญวิมว์ กีรติกร รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม ให้การต้อนรับผู้บริหารระดับสูงของ Malaysia-Thailand Joint Authority (MTJA) ได้แก่ Datuk Joseph Podtung (Chief Executive Officer) คุณสุพัฒน์ นภานพรัตน์แก้ว (Deputy Chief Executive Officer) คุณวิจัยยุทธ ประภาวิทย์ (Assistant Manager, Exploration and Production Department) และ Nur Faradilla binti Mohamed Razman (Senior Reservoir Engineer) เยี่ยมชมงานวิจัยของมหาวิทยาลัย ได้แก่ Combustion and Energy Research Laboratory และ Additive Manufacturing Laboratory ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล และ Institute of Field Robotics (FIBO)

พร้อมกันนี้ได้หารือและแลกเปลี่ยนความรู้ด้านงานวิจัยร่วมกับคณะผู้บริหาร และนักวิจัย มจธ. ได้แก่ ผศ. ดร.มณฑิรา นพรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายอุตสาหกรรมและภาคีความร่วมมือ รศ. ดร.ยศพงษ์ ลออนวล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาความยั่งยืน และ ศ. ดร.นวดล เหล่าศิริพจน์ ผู้อำนวยการบัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม

MTJA เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นโดยรัฐบาลของประเทศไทยและประเทศมาเลเซีย เพื่อปฏิบัติหน้าที่แทนรัฐบาลในการดูแล สำรวจและแสวงหาผลประโยชน์จากทรัพยากรปิโตรเลียมในพื้นที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย โดยส่วนหนึ่งของการดำเนินงานของ MTJA มีการจัดตั้งกองทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนา (Research Cess Fund) เพื่อสนับสนุนทุนวิจัยให้กับมหาวิทยาลัยทั้งในไทยและมาเลเซีย