จริงหรือ ? น้ำประปาเค็ม ใช้เครื่องกรองน้ำทั่วไปก็ยังเอาไม่อยู่

ในช่วงนี้สถานการณ์ “น้ำประปาเค็ม” กลับมามีปัญหาอีกครั้ง โดยเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล อาจจะสามารถรับรู้ได้จากรสชาติที่เปลี่ยนไปของน้ำประปาในระยะนี้

ผศ. ดร.นุจริน จงรุจา ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ให้ความเห็นว่า ค่าน้ำประปาคุณภาพมาตรฐาน ตามข้อแนะนำขององค์การอนามัยโลก ปี 2011 อ้างอิงจากส่วนน้ำประปา กองเฝ้าระวังคุณภาพน้ำ กำหนดค่าโซเดียมของน้ำประปาไม่ควรเกิน 200 มิลลิกรัมต่อน้ำ 1 ลิตร ปกติคนเราจะดื่มน้ำประมาณ 2 ลิตรต่อวัน หากคูณกับปริมาณน้ำ 2 ลิตร ร่างกายจะได้รับโซเดียม ประมาณ 400 มิลลิกรัมต่อวัน ซึ่งถือว่ายังไม่เกินความต้องการของร่างกาย จากข้อมูลสำนักโภชนาการ กรมอนามัย แนะนำว่าไม่ควรบริโภคโซเดียมเกิน 2,000 มิลลิกรัมต่อวัน หรือไม่เกิน 1 ช้อนชา แต่การบริโภคโซเดียมในแต่ละวันจะมาจากการบริโภคอาหารแหล่งอื่นๆ ด้วย อย่างไรก็ตามหากดูรายละเอียดค่าน้ำของ กปน. แบบเรียลไทม์ในบางช่วงเวลานั้นจะมีความน่ากังวล เช่น บางช่วงเวลามีปริมาณโซเดียมสูงถึง 400 มิลลิกรัม

บางช่วงเวลาของแต่ละวันน้ำประปามีปริมาณโซเดียมสูงถึง 400 มิลลิกรัมต่อลิตร ดังนั้นในช่วงเวลานี้ หากดื่มน้ำ 2 ลิตรเท่าเดิม จะทำให้ได้รับปริมาณโซเดียม 800 มิลลิกรัม ต่อวัน ซึ่งหมายความว่าหากดื่มน้ำเท่าเดิมร่างกายจะได้รับโซเดียมมากกว่าเดิมถึงสองเท่า แม้จะยังไม่เกินค่ามาตรฐานที่ร่างกายสามารถรับโซเดียมได้ต่อวัน แต่หากยังบริโภคอาหารอื่นๆ ที่มีโซเดียมเป็นส่วนประกอบในปริมาณเท่าเดิม ก็อาจทำให้ปริมาณโซเดียมที่ได้รับต่อวันมากเกินไป ดังนั้นน้ำประปาในช่วงที่มีค่าโซเดียมสูง จึงอาจจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพของกลุ่มคนที่ต้องดูแลสุขภาพเป็นพิเศษ กลุ่มที่มีความเสี่ยงที่ต้องจำกัดปริมาณโซเดียม

สำหรับผู้ที่มีภาวะเสี่ยง ควรบริโภคน้ำดื่มบรรจุขวดจากผู้ผลิตที่ได้มาตรฐานและสำหรับบุคคลทั่วไป ควรลดอาหารเค็มและอาหาร​ที่มี​โซเดียม​สูงในช่วงนี้

ข้อแนะนำการบริโภคน้ำในช่วงสถานการณ์นี้ประชาชนคงต้องติดตามสถานการณ์ข่าว และ หากอยู่ในพื้นที่ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ อาจจะลดความเค็มของอาหารจากแหล่งอื่นๆลง และสำหรับเครื่องกรองน้ำโดยทั่วไปจะสามารถกรองได้เฉพาะสิ่งเจือปนที่มีขนาดใหญ่ สิ่งสกปรก หรือจุลินทรีย์บางชนิดเท่านั้น แต่จะไม่สามารถลดปริมาณโซเดียมได้ เนื่องจากขนาดไอออนของเกลือแกง และแร่ธาตุต่างๆ ที่ละลายอยู่ในน้ำ มีขนาดเล็กกว่าไส้กรองที่มีอยู่ในเครื่องกรองน้ำโดยทั่วไป จึงไม่สามารถถูกกรองได้ด้วยไส้กรองดังกล่าว ดังนั้นจึงไม่สามารถทำให้ความเค็มลดลงได้ด้วยการกรองน้ำทั่วไป รวมถึงการต้มน้ำก็ไม่สามารถลดปริมาณโซเดียมได้เช่นเดียวกัน การลดปริมาณโซเดียมในน้ำสำหรับครัวเรือนนั้น จะต้องใช้เครื่องกรองน้ำระบบ Reverse Osmosis (R.O.) เท่านั้น จึงจะได้ผลลัพธ์ที่สามารถลดปริมาณโซเดียมจากน้ำประปาได้ ณ ขณะนี้

ผศ. ดร.นุจริน จงรุจา
ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์