มจธ. ได้รับการจัดอันดับ THE Impact Rankings 2022 อันดับ 8 ในไทย

ขอขอบคุณประชาคม มจธ. ที่ร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งให้
มจธ. ได้รับการจัดอันดับ THE Impact Rankings 2022*
อันดับ 8 ในไทย
อันดับ 201-300 ของโลก

จาก 1,406 มหาวิทยาลัยทั่วโลก

—–

SDG 6: CLEAN WATER AND SANITATION

อันดับ 1 ในไทย
อันดับ =56 ของโลก

(จากทั้งหมด 634 มหาวิทยาลัย)

SDG 7: AFFORDABLE AND CLEAN ENERGY

อันดับ 1 ในไทย
อันดับ 56 ของโลก

(จากทั้งหมด 705 มหาวิทยาลัย)

SDG 12: RESPONSIBLE CONSUMPTION AND PRODUCTION

อันดับ 1 ในไทย
อันดับ =57 ของโลก

(จากทั้งหมด 604 มหาวิทยาลัย)

SDG 1: NO POVERTY

อันดับ 4 ในไทย
อันดับ =72 ของโลก

(จากทั้งหมด 769 มหาวิทยาลัย)

*การจัดอันดับมหาวิทยาลัยวัดจากการสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม โดยใช้เกณฑ์การประเมินมหาวิทยาลัยตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ หรือ Sustainable Development Goal (SDG) ผ่านการประเมินตัวชี้วัดที่ได้รับการสอบเทียบอย่างรอบคอบ ครอบคลุมตัวชี้วัดที่สร้างผลกระทบเชิงบวก ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ ในมิติการศึกษา การวิจัย การดำเนินงาน และกิจกรรมการมีส่วนร่วมของสาธารณะ จำนวนทั้งสิ้น 17 SDGs