ประกาศรับสมัครนักบริหารงานทั่วไป ที่สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์จำนวน 1 อัตรา

ประเภทข้อมูลรับสมัครรับสมัครลูกจ้าง
ประเภทตำแหน่งลูกจ้างเหมา
ชื่อตำแหน่งงานนักบริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
สังกัดหน่วยงานที่รับสมัครสำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์
รายละเอียดประกาศ/คุณสมบัติคณะวิทยาศาสตร์รับสมัครลูกจ้างจ้างเหมา 1 อัตรา (ระยะเวลาจ้าง 3 เดือน)
วุฒิปริญญาตรี อัตราค่าจ้าง 15,500 บาท/เดือน
ตำแหน่ง นักบริหารงานทั่วไป (ปฏิบัติงานด้านเลขานุการผู้บริหาร งานประชุม งานสารบรรณ)
สังกัด สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 29 พ.ย. – 5 ธ.ค. 66
รายละเอียดช่องทางและวิธีการสมัครส่ง Resume, สำเนาหลักฐานจบการศึกษา, สำเนา Transcript และสำเนาบัตรประชาชน มาที่ e-mail : araya.khe@kmutt.ac.th

เอกสารประกาศแนบ : https://mailkmuttacth.sharepoint.com.pdf)