ขอแสดงความยินดีกับผู้ประกอบการที่ได้รับรางวัลในการประกวด Thai-BISPA Incubatee Award For Potential Technology Transfer

เนื่องด้วยในปี 2021 สำนักอุทยานวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรม มจธ. ได้ส่ง บริษัท Smartmed Group2019 ผู้ประกอบการภายใต้การบ่มเพาะ เข้าร่วมกิจกรรมการประกวด Thai-BISPA Awards 2020/2021 ในสาขาผู้ประกอบการดีเด่น (Incubatee Award)ในการนี้ สำนักอุทยานวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรม มจธ. ขอชื่นชมและแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่งกับบริษัท ทั้งนี้ผู้ได้รับรางวัลจะได้รับเชิญเข้าพิธีมอบรางวัล Thai-BISPA Awards 2020/2021 เวลา 10.15-11.00 & AABI Awards 2021 เวลา14.45-15.45น. ต่อไป

เยี่ยมชมบูธผู้ประกอบการ ภายใต้การดูแลของหน่วยบ่มเพาะฯ และอุทยานวิทย์ฯ ทั่วประเทศ ได้ตั้งแต่ วันที่ 23 พ.ย.64-23 ม.ค.65

ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน ได้ที่ https://tbd2021.com ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป