มจธ. (KMUTT) และสถาบันด้านอุตสาหกรรมหล่อโลหะแห่งสมาคมวิศวกรรมเครื่องกล สาธารณรัฐประชาชนจีน (Foundry Institution of Chinese Mechanical Engineering Society: FICMES) ประกาศความร่วมมือเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมหล่อโลหะในแม่พิมพ์ถาวร ระหว่างไทย-จีน

KMUTT and Foundry Institution of Chinese Mechanical Engineering Society (FICMES) announced Collaboration on Permanent Mold Metal Casting Technology between Thailand and China

Date: March 21-22, 2024

Venue: Shangri-La Hotel, Ningbo, China (PRC)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (KMUTT) และสถาบันด้านอุตสาหกรรมหล่อโลหะแห่งสมาคมวิศวกรรมเครื่องกล สาธารณรัฐประชาชนจีน (Foundry Institution of Chinese Mechanical Engineering Society: FICMES) ได้ประกาศความร่วมมือเพื่อส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมหล่อโลหะในแม่พิมพ์ถาวร ในงาน The 19th China Die Casting Congress ที่จัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 21 – 22 มีนาคม 2567 ณ โรงแรม Shangri-La ในเมือง Ningbo สาธารณรัฐประชาชนจีน โดย ศาสตราจารย์ Yanchun Lou ประธาน FICMES และ รองศาสตราจารย์ ดร. เชาวลิต ลิ้มมณีวิจิตร รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและผู้เรียนรู้ มจธ. ได้ร่วมกันประกาศความร่วมมือทางวิชาการ และการจัดงานประชุมเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมหล่อโลหะในแม่พิมพ์ถาวร South East Asia Die Casting Congress ซึ่งจะจัดขึ้นที่กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 15 – 17 พฤษภาคม 2567 นี้

ความร่วมมือในครั้งนี้ เป็นอีกก้าวสำคัญสำหรับหน่วยงานทั้งสอง และเป็นการเสริมสร้างการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือกับองค์กรด้านหล่อโลหะทั่วโลกอย่างต่อเนื่อง เพื่อดำเนินกิจกรรมการแลกเปลี่ยนทางวิชาการ เทคนิค และกิจกรรมความร่วมมือทางการค้าในอุตสาหกรรมหล่อโลหะทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงความร่วมมือด้านการศึกษาและการวิจัยกับ มหาวิทยาลัย สถาบันวิจัย และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมหล่อโลหะต่อไป