มจธ. แสดงผลความสำเร็จด้านความยั่งยืน Global Sustainable Development Congress 2024

🧡💚 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.)
ร่วมแสดงผลความสำเร็จด้านความยั่งยืน
ภายในงานประชุมวิชาการระดับโลกด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน
🌏🌱 Global Sustainable Development Congress 2024
♻️ ตั้งแต่วันที่ 10-13 มิถุนายน 2567 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

โดย นำเสนอภาพรวมการดำเนินงาน นโยบาย และผลการดำเนินงานในเรื่องของการลดการปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ และการดำเนินกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความยั่งยืนภายในมหาวิทยาลัย อาทิ งานวิจัยและบริการวิชาการในด้านที่เกี่ยวข้อง และการสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาไปสู่ความยั่งยืนของนักศึกษา บุคลากร และหน่วยงานของ มจธ.

🧡💚 King Mongkut’s University of Technology Thonburi (KMUTT) participated in the Global Sustainable Development Congress 2024 to demonstrate the university’s strong commitment to sustainability and its leadership in promoting sustainable practices in Thailand and beyond.
♻️ From June 10-13, 2024 at Queen Sirikit National Convention Center (QSNCC)
🌏🌱 Key Highlights of KMUTT’s Sustainability Efforts:

  • Carbon Neutrality emissions target
  • Sustainability-focused research and academic services
  • Engagement for Sustainability