ระบบฝากข่าวประชาสัมพันธ์เว็บ มจธ.

บริการฝากข่าวประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์ มจธ.
(ยกเว้น ข่าวทุนวิจัยท่านสามารถติดต่อลงข่าวที่เกี่ยวกับทุนวิจัยได้ที่ สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร และข่าวทุนการศึกษา โปรดติดต่อกลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษา)

ระบบฝากข่าวประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์

หากต้องการฝากข่าวประชาสัมพันธ์ โปรดอ่านรายละเอียดและเลือกลงข่าวให้ถูกประเภท

โปรดศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับประเภทของข่าวสารและการเตรียมข้อมูลประกอบตามรายละเอียดด้านล่างนี้

ข่าวกิจกรรม

เป็นข่าวสำหรับประชาสัมพันธ์กิจกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้น สามารถเลือกสื่อสาร 2 ช่องทาง ได้แก่

  • การลงข่าวประชาสัมพันธ์ เช่น ข่าวเชิญชวนร่วมกิจกรรม เชิญชวนร่วมอบรม ฯลฯ สำหรับบุคลากรและผู้สนใจทั่วไป (ท่านต้องเตรียมไฟล์ภาพข่าวสำหรับเป็น Tumbnail ขนาด 800×572 px เน้นเป็นภาพที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมหรือเป็นภาพโลโก้ของงาน ไม่ควรทำเป็นโปสเตอร์มาลง)

ตัวอย่าง ปก Tumbnail ขนาด 800x572px

ตัวอย่าง Banner ขนาด 1110x315px

  • การลง Banner ประชาสัมพันธ์ ต้องเตรียมไฟล์ภาพขนาด 1110×315 px เป็นไฟล์ jpeg เท่านั้น

ข่าวประชาสัมพันธ์หลักสูตร

เป็นข่าวสำหรับประชาสัมพันธ์หลักสูตรของคณะ/ สาขาวิชา ทั้งหลักสูตรระยะสั้นและหลักสูตรปกติ สามารถเลือกสื่อสาร 2 ช่องทาง ได้แก่

  • การลงประชาสัมพันธ์หลักสูตร สามารถลงข่าวได้ทั้งหลักสูตรปกติและหลักสูตรระยะสั้น โดยจะต้องเป็นหลักสูตรที่มี มจธ. มีส่วนรับผิดชอบเท่านั้น (ท่านต้องเตรียมไฟล์ภาพข่าวสำหรับเป็น Tumbnail ขนาด 800×572 px เน้นเป็นภาพที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมหรือเป็นภาพโลโก้ของคณะไม่ควรทำเป็นโปสเตอร์มาลง)

ตัวอย่าง ปก Tumbnail ขนาด 800x572px

ตัวอย่าง Banner ขนาด 1110x315px

  • การลง Banner ประชาสัมพันธ์ โดย Banner จะแสดงที่หน้าเพจ “สมัครเรียน” และหน้าเพจ “หลักสูตรระยะสั้น” ซึ่งต้องเตรียมไฟล์ภาพขนาด 1110×315 px เป็นไฟล์ jpeg เท่านั้น

ข่าวสารทั่วไป

เป็นข่าวสารประชาสัมพันธ์กิจกรรมที่สื่อสารได้ทั้งภายในและภายนอก มจธ. แบ่งเป็นหมวดหมู่ย่อย ดังนี้

  • Who’s News (รอบรั้ว มจธ.) : ข่าวความเคลื่อนไหวของ มจธ. การจัดกิจกรรมต่างๆ หรือมุมมองของ มจธ. ในมิติต่างๆ (ขอสงวนสิทธิ์ไม่ลงข่าวประเภทการอบรมบุคลากรต่างๆ เว้นแต่ประเด็นของข่าวสอดคล้องกับกลยุทธ์และนโยบายของมหาวิทยาลัย ซึ่งพิจารณาสื่อสารทางช่องทางอื่นๆ เช่น อีเมล ฯ ตามความเหมาะสม)
  • ข่าวงานวิจัยและนวัตกรรม : ข่าวสารประชาสัมพันธ์ผลงาน วิจัย เทคโนโลยี นวัตกรรม ซึ่งเป็นผลงานของคณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา มจธ.
  • ข่าวความร่วมมือ : ข่าวสารการสร้างเครือข่ายด้านวิจัยและนวัตกรรม หรือความร่วมทางวิชาการ เช่น MoU (ข่าวประชาสัมพันธ์หรือประกาศทุนวิจัย โปรดติดต่อลงข่าวที่ สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร)
  • ข่าวความภาคภูมิใจของ มจธ. : ข่าวได้เชิดชูเกียรติ แบ่งเป็น ข่าวได้รับรางวัลของหน่วยงานหรือระดับมหาวิทยาลัย, ข่าวรางวัลบุคลากร และข่าวรางวัลนักศึกษา
  • ประกาศ มจธ. : ประกาศ/ แถลงการณ์ / คำสั่ง ของมหาวิทยาลัย ที่เผยแพร่สู่สาธารณะ
  • ข่าวอื่นๆ : ข่าวที่ไม่เกี่ยวข้องกับหมวดใด

ข้อแนะนำสำหรับการเตรียมไฟล์ภาพประกอบสำหรับลง “ข่าวสารทั่วไป”

ท่านสามารถแนบไฟล์ภาพจำนวนไม่เกิน 10 ภาพ โดยจะต้องทำการย่อภาพ (Resize) ให้อยู่ในขนาดไม่เกิน 800 px ความละเอียดของภาพ (Resolution) อยู่ระหว่าง 72 – 250 dpi ขนาดไฟล์รวมกันไม่ควรเกิน 15 Mb (แนะนำให้ท่านสร้าง google drive แล้วเปิดสิทธิ์เป็น public แล้วส่งลิงก์มาด้วย)

หมายเหตุ ภาพประกอบควรเน้น Product, Activity ซึ่งภาพเหล่านี้จะนำมาใช้เป็นปก กรณีกิจกรรมที่จัดเป็นออนไลน์ สามารถใช้ภาพเสมือนที่แสดงว่ากำลังจัดกิจกรรมได้ ดังตัวอย่าง

กรณีได้รางวัล ถ้าไม่มีผลงานหรือภาพผลงานไม่สามารถนำเสนอได้ ให้ทำกราฟิกประกอบแสดงรางวัลและชื่องาน โดยให้ทำอาร์ทเวิร์ค ไซส์ 800x800px

กรณีเป็นบทความ ให้ทำอาร์ทเวิร์ค ไซส์ 800x800px

ภาพประกอบที่แสดงเรื่องราวของข่าว เช่น งานวิจัยต่างๆ

ภาพประกอบที่แสดงเรื่องราวของข่าว


ข่าวรับสมัครงาน

เป็นข่าวประชาสัมพันธ์การรับสมัครลูกจ้างของมหาวิทยาลัย/ ลูกจ้างโครงการ ของหน่วยงานต่างๆ ภายใน มจธ. (สำหรับการรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยโปรดติดต่อสำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล)

การโปรโมทขึ้นหน้าแรก
และการขึ้นเบนเนอร์ในหน้า นักศึกษาปัจจุบัน, นักวิจัยและนักธุรกิจ, คณาจารย์และบุคลากร

ทีมแอดมินขอสงวนสิทธิ์พิจารณาตามความเหมาะสม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ webadmin@kmutt.ac.th

Top