แจ้งปิดทำการภาควิชาวิศวกรรมเครื่องมือและวัสดุ ระหว่างวันที่ 13-14 กรกฎาคม 2566

เรียน ทุกท่าน

เนื่องด้วย ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องมือและวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีกำหนดการจัดสัมมนาภาควิชาฯ ในวันที่ 13-14 กรกฎาคม 2566 ณ Cape Racha Hotel จังหวัดชลบุรี ดังนั้นจึงขอเรียนแจ้งปิดทำการภาควิชาฯ ในวันดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขออภัยในความไม่สะดวก