อาจารย์จากคณะพลังงานฯ มจธ. ได้รางวัลจากการประกวดผลงานวิชาการประจำปี การแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือกแห่งชาติ ครั้งที่ 21

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริลักษณ์ เจียรากร และทีมงานจากคณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ ที่ได้รับรางวัลลำดับที่ 2 แบบบรรยาย กลุ่มผลงานวิชาการประเภทนวัตกรรม (Innovation) เรื่อง “ผลิตภัณฑ์สครับขัดผิวจากอนุภาคขัดผิวยางธรรมชาติและไบโอซิลิกาจากแกลบ” ในการประกวดผลงานวิชาการประจำปี การแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือกแห่งชาติ ครั้งที่ 21 เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2567 ณ อาคาร 11-12 อิมแพค เมืองทองธานี ผลงานนี้เป็นผลผลิตจากกิจกรรม PSU×KMUTT Symposium ภายใต้โครงการงานร่วมศาสตร์ สร้างวิจัย นวัตกรรม ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีและมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ภายใต้ทุนอุดหนุนงานวิจัยเพื่อส่งเสริมความร่วมมือกับเครือข่ายพันธมิตร