ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ผนวกเดช สุวรรณทัต หัวหน้าทีมคอมพิวเตอร์โอลิมปิก และ ผู้แทนประเทศไทยที่ได้รับรางวัลในการแข่งขัน “คอมพิวเตอร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 34” ประจำปี พ.ศ. 2565 (34th IOI 2022)

สถาบันนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม (STIPI) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ผนวกเดช สุวรรณทัต หัวหน้าทีมคอมพิวเตอร์โอลิมปิก และ ผู้แทนประเทศไทยที่ได้รับรางวัลในการแข่งขัน “คอมพิวเตอร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 34” ประจำปี พ.ศ. 2565 (34th IOI 2022)

ระหว่างวันที่ 7 – 15 สิงหาคม 2565 ณ เมืองยอกยาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย มีผลการแข่งขัน ดังนี้

1. นายกฤษฏ์ สุวรรณไพบูลย์ โรงเรียนกำเนิดวิทย์ ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง

2. นายพิทักษ์พงศ์ กปิญชรานนท์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ได้รับรางวัลเกียรติคุณประกาศ

3. นายเขมนันท์ มณีศรี โรงเรียนประจวบวิทยาลัย ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน

4. นายโมกข์ วรรธนะโสภณ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน