นักศึกษา มจธ. คว้ารางวัลชมเชย ในการประกวดคลิปรณรงค์ประหยัดน้ำของการประปานครหลวง

ทีมนักศึกษาผู้นำ Green Heart มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ประกอบด้วย นายอำนาจ สมศรี นายอัครชัย แก้วสมนึก และนายพศวีร์ ศรีสุดดี (ทีม LWG ฮูเล่ ฮูล้า) คว้ารางวัลชมเชย ในการประกวดคลิปรณรงค์ประหยัดน้ำ โดยการใช้อุปกรณ์ประหยัดน้ำ ที่ได้การรับรอง “ฉลากประหยัดน้ำ” ของ การประปานครหลวง ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2563

ซึ่งในงานดังกล่าวได้รับเกียรติจากคุณคมกฤช ทินกร ณ อยุธยา ผู้เชี่ยวชาญการประปานครหลวง ระดับ 10 เป็นประธานในการมอบรางวัลดังกล่าว ทั้งนี้ทีมนักศึกษาได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มงานส่งเสริมกิจกรรมอย่างยั่งยืน ศูนย์ EESH และ กลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษา ซึ่งการดำเนินงานในกิจกรรมดังกล่าว สอดคล้องกับ SDGs 2030 ในเป้าหมายที่ 6 การจัดการน้ำและการสุขาภิบาลอย่างยั่งยืน เป้าหมายที่ 12 การสร้างรูปแบบการบริโภคและผลิตที่ยั่งยืน เป้าหมายที่ 13 การรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ

รับชมคลิป https://bit.ly/ฮูเล่ฮูล้า