นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์ ชั้นปีที่ 3 ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มจธ. ได้คว้ารางวัล เหรียญเงินและรางวัลเหรียญทองแดงจำนวน 2 รางวัล ในการแข่งขันโครงการ Super AI Engineer Season 3

ขอแสดงความยินดีกับนายวรินทร สิทธิสินธุ์ และ นายธัญพิสิษฐ์ บัวประคอง นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์ ชั้นปีที่ 3 ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มจธ.ได้รับรางวัลเหรียญเงินและรางวัลเหรียญทองแดงจำนวน 2 รางวัล จากการแข่งขันโครงการ Super AI Engineer Season 3 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2566 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ โดยมี ดร.วรินทร์ วัฒนพรพรหม อาจารย์ประจำหลักสูตร ฯ ร่วมแสดงความยินดีด้วย