ผศ.บุญเลี้ยง แก้วนาพันธ์ ได้รับรางวัล ANDB Excellence Awards จากงาน Asia Network Beyond Design 2022

โครงการร่วมบริหารหลักสูตรฯ (มีเดีย) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ขอแสดงความยินดี กับ ผศ.บุญเลี้ยง แก้วนาพันธ์ อาจารย์ประจำหลักสูตรมีเดียทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัล ANDB Excellence Awards ในการแสดงผลงานสร้างสรรค์ Asia Network Beyond Design 2022 Exhibition at the Dream Forest Gallery, Seoul, KOREA จัดขึ้นที่ กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ ตั้งแต่งวันที่ 1 – 7 ธันวาคม 2565
โครงการแสดงผลงานในครั้งนี้ เป็นการแสดงผลงานจากศิลปินและนักออกแบบ จาก 7 ประเทศเครือข่าย ได้แก่ Korea, Japan, Taiwan, China, Malaysia, Thailand, Sri Lanka โดยนำผลงานไปจัดแสดงไปใน 4 ประเทศ ซึ่งในครั้งนี้จัดขึ้นเป็น ครั้งที่ 3 ณ กรุง Seoul, KOREA และจะจัดครั้งต่อไปที่ประเทศญี่ปุ่น