ผศ.บุญเลี้ยง แก้วนาพันธ์ ได้รับรางวัล Honourable Mentions Nature Photography Awards

โครงการร่วมบริหารหลักสูตรฯ (มีเดีย) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ขอแสดงความยินดี กับ ผศ.บุญเลี้ยง แก้วนาพันธ์ อาจารย์ประจำหลักสูตรมีเดียทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัล Honourable Mentions Nature Photography Awards จากการการประกวดภาพถ่าย Digital Masterpieces และ TheAppWhisperer Photography Contest 2023 มีการประกาศผลรางวัล เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2567 โดย https://theappwhisperer.com
การประกวดภาพถ่าย Digital Masterpieces และ TheAppWhisperer Photography Contest ปี 2023 มีความยินดีผู้ชนะการประกวดรางวัล Digital Masterpieces และ TheAppWhisperer Photography Awards ฉบับพิมพ์ครั้งแรก งานภาพถ่ายเป็นงานศิลปะ แต่ละชิ้นมีความลึกซึ่งและน่าตื่นเต้น โดยเป็นภาพถ่ายร่วมสมัย