นักศึกษา Green Heart คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 แข่งขัน ประกวดสุนทรพจน์ภายใต้หัวข้อ “พอเพียง ยั่งยืน เพื่อโลก” ในเวทีระดับอาเซียน

เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2565 นายอัครพันธ์ ทวีศักดิ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา หลักสูตรนานาชาติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 พร้อมโล่ ประกาศนียบัตร และเงินรางวัลจำนวน 10,000 บาท จากการแข่งขันสุนทรพจน์ “พอเพียง ยั่งยืน เพื่อโลก” จากการแข่งขัน SX speech contest ในงาน SUSTAINABILITY EXPO 2022 : Good Balance, Better World มหกรรมด้านความยั่งยืนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในอาเซียน จัดขึ้น ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ในการนี้มีอาจารย์นิชาพร ยอดมณี อาจารย์ประจำคณะศิลปศาสตร์ และศูนย์ EESH เป็นที่ปรึกษาในการแข่งขัน