ขอแสดงความยินดีกับ ดร.แบ๊งค์ งามอรุณโชติ ได้รับการแต่งตั้งเป็น ที่ปรึกษาประจำคณะกรรมาธิการการพัฒนาเศรษฐกิจ สภาผู้แทนราษฎร

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.แบ๊งค์ งามอรุณโชติ ผู้อำนวยการสถาบันนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม (STIPI) มจธ. ได้รับการแต่งตั้งเป็น ที่ปรึกษาประจำคณะกรรมาธิการการพัฒนาเศรษฐกิจ สภาผู้แทนราษฎร
ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม 2566