ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องมือและวัสดุ จัดการแข่งขันหุ่นยนต์ขนส่งแบบอัตโนมัติ ชิงแชมป์ ในรูปแบบวิทยสัปยุทธ์ภายใต้หัวข้อ Jinpao Automation Contest 2023 ครั้งที่ 2

 ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องมือและวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้จัดการแข่งขันหุ่นยนต์ขนส่งแบบอัตโนมัติชิงแชมป์ เพื่อชิงรางวัลในรูปแบบวิทยสัปยุทธ์ภายใต้หัวข้อ Jinpao Automation Contest 2023 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 28-29 กันยายน 2566 โดยมีคุณสมศักดิ์ หน่อวงศ์ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท จินป่าว พรีซิซั่น จำกัด กล่าวถึงความร่วมมือในการจัดการแข่งขัน รศ.ดิลก ศรีประไพ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องมือและวัสดุ กล่าวถึงการดำเนินการแข่งขัน และ ผศ.ดร.มณฑิรา นพรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายอุตสาหกรรมภาคีและความร่วมมือ เป็นประธานกล่าวเปิดการแข่งขัน

วัตถุประสงค์ของการจัดการแข่งขันครั้งนี้เพื่อพัฒนานักศึกษาที่ผ่านนวัตกรรมการเรียนรู้และแสดงผลงานการสร้างสิ่งประดิษฐ์ เพื่อนำไปสู่การคิดแก้ไขปัญหาและและสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ให้ตอบสนองกับภาคอุตสาหกรรม ที่ต้องการทรัพยากร เป็นการเผยแพร่การสร้างชื่อเสียงให้วิทยาลัย ให้เป็นที่รู้จักแก่นักเรียน นักศึกษา รวมถึงการสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กไทย โดยจะดำเนินการจัดการแข่งขัน ณ KMUTT Knowledge Exchange for Innovation Center (KX) กรุงเทพมหานคร