มจธ. รับมอบเงินเพื่อสนับสนุนโครงการด้านการศึกษาจากมูลนิธิอาซาฮีกลาสแห่งประเทศไทย เพื่อใช้ในโครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการเคมี คณะวิทยาศาสตร์

วันพุธที่ 23 สิงหาคม 2566 มูลนิธิอาซาฮีกลาสแห่งประเทศไทย โดยคุณทาคุ โอฮาชิ ประธานกรรมการมูลนิธิอาซาฮีกลาสแห่งประเทศไทย จัดพิธีมอบเงินเพื่อสนับสนุนโครงการด้านการศึกษา ให้กับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าธนบุรี เพื่อใช้ในโครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 1,000,000 บาท โดยมี รศ. ดร. สุวิทย์ แซ่เตีย อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เป็นผู้รับมอบ  และเข้าร่วมกิจกรรมเยี่ยมชมโรงงาน ณ บริษัท เอจีซี แฟลทกลาส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)