คณาจารย์โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าเข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานด้านการศึกษาของสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (FIBO)

21 กุมภาพันธ์ 2566 กองวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า นำโดย พ.อ.อรรถพล จินดาทรัพย์ ผู้อำนวยการกองวิชาฯ พร้อมด้วยคณะอาจารย์ เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานด้านการศึกษาของสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (ฟีโบ้) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) พร้อมหารือแนวทางความร่วมมือในโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาการหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ โดยมี รศ. ดร.สยาม เจริญเสียง ผู้อำนวยการสถาบันฯ ให้การต้อนรับ