สัมมนาคณะวิศวฯ 67 “เหลียวหลังแลหน้า ตั้งวงสนทนา พัฒนาวิศวะ”

วันที่ 22 – 23 มีนาคม 2567 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ. จัดสัมมนาใหญ่ส่งท้ายผู้บริหารชุดปัจจุบันสู่ยุคใหม่ที่กำลังจะมาถึง ณ ชวาลัน รีสอร์ท จ.นครปฐม โดยมีประชาคมชาววิศวกรรมศาสตร์เข้าร่วมกว่า 200 คน การสัมมนาครั้งนี้มุ่งเน้นเพื่อการไปต่อข้างหน้าหลังจากการบริหารงานตลอด 8 ปี ของการทำงานผู้บริหารในชุดปัจจุบันผ่านการรายงานแผนผล และเจตจำนงในการทำงาน

โดยได้รับเกียรติจาก ศ. ดร.ชัย จาตุรพิทักษ์กุล คณบดี พร้อมด้วย ผศ. ดร.ไชยา ดำคำ รองคณบดีฝ่ายบริหาร รศ. ดร.ทวิช พูลเงิน รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย และผู้บริหารคณะให้การต้อนรับน้องใหม่ที่ได้รับการบรรจุทั้งสายสนับสนุน และวิชาการจากคณะ ต่อด้วยกิจกรรมที่เน้นเพื่อสร้างความเข้าใจพร้อมสำรวจโปรเจคโครงการที่คณะทำอยู่ว่าควรทำต่อหรือเปลี่ยนแปลงด้วย การแบ่งกลุ่มจามพันธกิจหลักตามคอนเซ็ปของสัมมนาในครั้งนี้ “เหลียวหลังแลหน้า ตั้งวงสนทนา พัฒนาคณะวิศวะ” มีเพียงการตั้งวงพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลกันที่จะทำให้คณะพัฒนาไปข้างหน้าพร้อมกัน และกิจกรรมเชิดชูเกียรติที่เชิดชูบุคลากรภายในคณะทั้งในสายวิชาการ และสนับสนุนเพื่อขอบคุณที่ทำงานหนักสร้างชื่อเสียงให้กับคณะเป็นที่รู้จักในวงกว้าง พร้อมสรุปความคิดเห็นที่ได้จากการตั้งวงสนทนาในเช้าวันที่ 23 เพื่อสร้างการรับรู้สอดคล้องกับการบริหารคณะในยุคใหม่ที่กำลังจะมาถึง การสัมมนาครั้งนี้ไม่เพียงแต่จะสร้างความเชื่อมั่น เชื่อใจ ว่าคณะพร้อมใส่ใจกับทุกความหวังที่ประชาคมคาดหวังให้เป็นไปในทิศทางที่ตอบโจทย์อย่างมีประโยชน์ในทุกด้านทุกมุม แต่การสัมมนาครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงศักยภาพที่พวกเรามีและพร้อมจะลงมือทำอย่างเต็มที่เพื่อสุดท้ายแล้วเราจะได้ผลิตบัณฑิต ผลิตงานวิจัย ผลิตผลงานนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ของโลก