ตัวแทนนักศึกษาทีมศิลปวัฒนธรรม จากสาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มจธ. ร่วมกับชมรมนาฏยโขนละคร ให้สัมภาษณ์ออกรายการ 360 องศานิวโชว์ ณ สถานีโทรทัศน์ช่อง 9 MCOT HD

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2566 ตัวแทนนักศึกษาทีมศิลปวัฒนธรรม จากการแข่งการการประกวดในโครงการ Teaching Academy Award 2023 (10th) นำโดย นางสาววรวรรณ โพธิ์เกาะ (นักร้อง) และทีมนักศึกษาจากสาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มจธ. ร่วมกับชมรมนาฏยโขนละคร ได้รับเชิญไปออกรายการ 360 องศานิวโชว์ “ในช่วง 360 องศา ซ่า แซ่บ โชว์” โดยได้นำบทเพลงจากละครเพลงพื้นบ้าน “นางสิบสอง” มาแสดงร้องและรำเพลงพื้นบ้านพร้อมหุ่นกระบอก และยังให้สัมภาษณ์ร่วมกับพิธีกรดำเนินรายการ ดร.ปอ วีรินทร์ทิรา นาทองบ่อจรัส คุณปอ อรรณพ ทองบริสุทธิ์ และอาจารย์ที่ปรึกษาผู้ควบคุมทีม คือ รศ.ดร.พรปภัสสร ปริญชาญกล ณ อาคารออกอากาศ 1 สตูดิโอ 1 สถานีโทรทัศน์ช่อง 9 MCOT HD  ซึ่งรูปแบบรายการที่สัมภาษณ์จะเน้นการนำเสนอโชว์ที่หลากหลายทั้งจากบุคคล และองค์กรในระดับชุมชน และระดับประเทศ เพื่อกระตุ้น Soft Power ที่แสดงออกถึงวัฒนธรรมอันดี สืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทย โดยทางทีมได้นำเอาเพลงลูกทุ่ง หางเครื่อง หุ่นกระบอก และละครเพลงพื้นบ้านที่หลายคนรู้จักมาแสดงผสมผสาน และร่วมสมัยร่วมกัน เน้นเทคนิคการเล่าเรื่อง (Story Telling) ก่อให้เกิดการสร้างความสนใจให้กับคนดูเป็นอย่างมาก อีกทั้งยังส่งเสริมให้นักศึกษาได้แสดงออกเชิงสร้างสรรค์ และยังสร้างความภาคภูมิใจในศิลปะการแสดงนาฏศิลป์ให้อยู่คู่คนไทยอีกด้วย