มจธ. จัดพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย เนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2566 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) จัดให้มีพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะแด่องค์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราช รัชกาลที่ 4 “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” เนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย โดย รศ. ดร.สุวิทย์ แซ่เตีย อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ได้นำบุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ร่วมถวายราชสักการะ

พร้อมกันนี้ หน่วยงานจากภาครัฐ และเอกชนบริเวณใกล้เคียงมหาวิทยาลัย ได้เข้าร่วมถวายราชสักการะ ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 4 บริเวณด้านหน้ามหาวิทยาลัย เนื่องจากวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2411 เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราช เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรสุริยุปราคาเต็มดวง ที่ตำบลหว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ หลังจากที่พระองค์ทรงคำนวณการเกิดสุริยุปราคาไว้ล่วงหน้า 2 ปี เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระองค์ท่าน คณะรัฐมนตรีจึงกำหนดให้วันที่ 18 สิงหาคม ของทุกปี เป็น “วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ”